Menú

CAMPANYES I INSPECCIÓ DE CONSUM

CAMPANYES D'INSPECCIÓ INFORMATIVA A ESTABLIMENTS DE COMERÇ MINORISTA

Els ens locals disposen de competències en matèria de control i de disciplina del mercat i de defensa de les persones consumidores i usuàries.  Per aquest motiu i amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Vilanova promou la realització de campanyes d'inspecció de caràcter informatiu a establiments comercials del municipi.

La seva finalitat és fer el seguiment de les pràctiques del mercat, avaluar els diversos sectors d'activitat econòmica, valorar  el compliment de la normativa d'un producte o servei, informar els agents comercials que intervenen en el mercat sobre l'aplicació d'una nova normativa o corregir, si s'escau, les conductes comercials considerades que vulnerin l'ordenament jurídic. 

INSPECCIÓ DE CONSUM

La inspecció de consum porta a terme aquelles actuacions necessàries per garantir que les empreses i els establiments que produeixen, distribueixen o comercialitzen béns o serveis, compleixin la normativa de protecció dels interessos generals de la persona consumidora.

Aquest procediment pot recaure sobre els béns i serveis destinats a les persones consumidores i sobre els elements, les condicions i les instal·lacions utilitzats per a produir-los, distribuir-los i comercialitzar-los.

PODEN SER MOTIUS D'INICI D'ACTUACIONS, ENTRE ALTRES :

Productes: Defectes d'etiquetatge, de qualitat, de seguretat.....així com publicitat enganyosa, frau en la composició...

Serveis: Manca d'informació, publicitats enganyoses, clàusules abusives en contractes, irregularitats en la prestació…..

Establiments comercials: Incompliments dels requisits generals en les relacions de consum com marcatge de preus, fulls de reclamació, cartells d'informació al consumidor, ofertes amb publicitat enganyosa, drets lingüístics.....

Pàgines web: Manca de responsable, publicitat enganyosa, clàusules abusives, marcatge de preus, frau, venda de productes insegurs,..…

Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord