Menú

Directori

Nom Adreça Contacte
AMTU: Agrupació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
C. Carrer de Josep Umbert 92-94, Baixos (Ed. Delta)
938613976
amtu@amtu.cat
Informació T-16: amtu@t-16.cat
T-16: 900901416
Associació Catalana de Municipis
C. València, 231 6
934961616
acm@acm.cat
www.acm.cat
Associació de Municipis per la Independència
Ciutat, 1
ami@ami.cat
Associació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Rbla. Santa Mònica, 10 4t
934122602
fonscatala@fonscatala.org
Centre de Salut Mental per Adults (CSMA)
Carrer de Sant Josep, 23, Detall:Hospital
938115825
ParcSanitari.garraf@sjd.es
Comunitat de Regants del Pantà de Foix
Plaça de la Diputació, s/n
938930042
crpantafoix@hotmail.com
Federació de Municipis de Catalunya
Via Laietana, 33 06-01
933104404
fmc@fmc.cat
Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat
C. Compte d'Urgell, 187
934022456
Xarxa de Parcs Naturals
C. Comte d'Urgell, 187 3ª planta
934022428
Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge
C. Comte Urgell, 187 2ª planta
934022890
Xarxa Local de Consum
Pg. Vall d'Hebron, 171 2ª planta
934022130
Xarxa Local de Prevenció a les Drogodependències
Pg. Vall d'Hebron, 171 4ª planta
934022160
Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania
Pg. Vall d'Hebron, 171 3ª planta
934022713
Xarxa Retos, Red de Territorios Socialmente Responsable
Ministerio Educación y Seguridad Social
red.retos@meyss.es