Menú

Ajuts per la promoció de les cooperatives d'habitatges

Aquests ajuts destinats a la promoció de les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús tenen per objectiu:

 • Facilitar la capitalització de les cooperatives d'habitatges en règim d'ús sense ànim de lucre i, d'aquesta manera, potenciar noves fórmules per facilitar l'accés a un habitatge digne i a un preu assequible a l'abast de grans capes poblacionals.
 • La consolidació de patrimoni a les mans de les cooperatives que en mantenen la gestió i el control i que són generadores de mercat social per mitjà de les contractacions de serveis bàsics com ara llum, telecomunicacions i assegurances, entre d'altres.
 • La consolidació d'experiències existents i la creació de noves experiències arreu del territori català i possibilita que l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús esdevingui un model d'accés a l'habitatge de referència en l'àmbit de l'economia social i solidària, que contribueix a la generació de cooperatives autònomes i autosuficients, alhora que permet fer més assequible als socis d'aquestes cooperatives la possibilitat de gaudir del dret a l'habitatge.

Són cooperatives d'habitatges en cessió d'ús aquelles que tenen per objecte promoure un model cooperatiu d'habitatge on viuran els socis i sòcies i desenvolupar el projecte de convivència i la gestió del dia a dia, sigui a través d'un únic projecte o de diversos projectes o promocions d'habitatges.

Condicions dels projectes que poden optar a subvenció:

 • El nombre mínim d'unitats de convivència de què han de disposar els projectes objecte de subvenció és de 4.
 • Cal que hagin sol·licitat la llicència d'obres a l'ajuntament corresponent.

Fotografia: Lluc Miralles

Principals requisits de la convocatòria per al 2022

 • Partida pressupostaria: L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 2.000.000,00 d'euros, distribuïts en les anualitats següents:
  • Any 2022: 1.400.000,00 euros.
  • Any 2023: 600.000,00 euros.
 • Sol·licituds: s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat/) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/). 
 • Termini presentació sol·licituds: el termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s'inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, i finalitzarà el desè dia hàbil, a les 15.00 hores.
 • Entitats beneficiàries:
  • Cooperatives d'habitatge que portin a terme promocions d'habitatge en cessió d'ús  
  • Cooperatives d'habitatge que tinguin la categoria de promotors socials d'habitatges
  • Socis i sòcies de la cooperativa d'habitatges
 • Despeses subvencionables:
  • Despeses del projecte arquitectònic
  • Despeses de direcció i seguiment de l'obra
  • Despeses de l'acompanyament de la incorporació de la unitat de convivència a la cooperativa
  • Pla de viabilitat i econòmic del projecte
  • Remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte
  • Despeses indirectes (màxim 15%)
  • El 100% de les despeses de l'informe de l'auditor
 • Àmbit temporal: de l'1 de novembre 2022 fins al 31 d'octubre de l'any 2023
 • Quantia de la subvenció: 5.000 euros per soci o unitat de convivència amb el límit de 125.000 euros.
 • Compatibilitat: Són compatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per la cooperativa sol·licitant per a la realització de la mateixa acció procedent d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, mentre no superi el cost total de l'acció que desenvolupi l'entitat beneficiària. L'ajut total de minimis concedit a una empresa determinada no pot ser superior als 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals 

Contingut relacionat

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord