Menú

Els serveis socials de VNG han atès un 4% més de persones el darrer any

Comparteix:
29/04/2022 10:17

En 6 anys s'ha augmentat el pressupost prop d'un 50% per poder atendre les creixents necessitats de la ciutadania

Des de l'arribada de la pandèmia per Covid-19, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha vist com s'incrementava el percentatge de població amb necessitats a la ciutat. Durant el 2021 ha atès 9.510 persones, el 14% de la població, el que representa un 4,15 % més que l'any anterior.

El regidor d'Acció Social, Jaume Aliaga, ha fet balanç de la tasca de la regidoria al llarg del 2021, i ha explicat que “en els darrers 3 anys hem hagut d'augmentar l'equip professional en un 33%, i ara comptem amb 68 professionals propis i 22 externs per atendre les necessitats de la ciutadania de la millor manera possible”.

El 2021 s'han treballat 5.463 expedients, 1.318 dels quals són situacions noves que han necessitat vincular-se als serveis socials per motius diversos. Aliaga destaca que un dels punts més complexes és agilitzar l'accessibilitat al servei, que ha vist com es diversificaven els circuits d'accés, passant de la presencialitat a les vies telemàtiques i al telèfon. Ara s'atén una mitjana de 82 trucades diàries. En total s'han realitzat 17.446 entrevistes, entre les que es fan a les dependències dels serveis socials bàsics, les que es fan per telèfon, a domicili o al carrer. El pressupost total d'Acció Social el 2021 va ser de més de 5.800.000 euros. En 6 anys ha viscut un increment de prop del 50%, per tal de poder atendre les creixents necessitats de la ciutadania.

*Atenció a la infància vulnerable

Una dada preocupant és que el 10% de la població menor d'edat del municipi (1.263 infants) es troba en situació de risc o vulnerabilitat. Per això s'ha reforçat la tasca preventiva i de detecció com a element clau per a la intervenció socioeducativa, així com el treball en xarxa amb els agents que intervenen en la infància i l'adolescència.

El mes d'abril de 2021 la Regidoria d'Acció Social va posar en marxa quatre grups de pares i mares per treballar habilitats parentals, conduïts per professionals del servei degudament formats. Es tracta d'un programa preventiu basat en una metodologia activa i grupal que pretén millorar les competències de criança i habilitats parentals a través de facilitar a les famílies els recursos i suports necessaris per apoderar-les i fer front a les seves necessitats a partir dels recursos i capacitats pròpies.

El regidor de Dependència, VNG Inclusió i del Servei d'Inclusió Residencial, Oriol Huguet, ha parlat dels ajuts d'urgència social, que han sofert un increment, tant en el nombre d'ajuts concedits (979) com en l'import respecte l'any anterior (s'hi ha destinat prop de 360.000 euros). Destaca l'elevada despesa destinada a temes d'habitatge (un 64%) i temes relacionats amb situacions de salut (un 12%).

Huguet explica que “els ajuts d'urgència social són ajudes econòmiques directes que pretenen donar suport a la cobertura de les necessitats bàsiques de famílies i/o persones amb una situació de vulnerabilitat i que es gestionen mitjançant una comissió econòmica (CAE) que es reuneix setmanalment per valorar les sol·licituds”. Aquests ajuts estan relacionats amb l'accés i/o manteniment de l'habitatge habitual, la salut i atenció sanitària, les necessitats bàsiques, o l'atenció als infants, entre d'altres.

*Programes per la inclusió social

En la valoració del darrer any, destaca el nou habitatge destinat a persones grans amb un model de cohabitatge, el qual es valora com una experiència d'èxit que es podria replicar més endavant. Des del setembre hi viuen tres persones ateses per l'Equip d'Atenció a la Dependència municipal, en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió residencial. Compten amb el suport del Servei d'Atenció a Domicili i de Teleassistència, i reben el seguiment i intervenció d'una treballadora social municipal. Precisament, el Servei d'Atenció a Domicili ha atès durant el 2021 fins a 474 persones usuàries, a les quals s'han dedicat 617 serveis.

En relació a les persones sense llar (que han de dormir al carrer, en infrahabitatges o que no disposen de les condicions mínimes d'habitatge), l'equip d'ATRA que treballa el sensellarisme n'ha detectat 176 a la ciutat durant el 2021. Aquelles persones que han acceptat la intervenció de l'equip, han pogut fer ús de diversos serveis, com menjador, dutxes, mòduls durant l'onada fred, pis d'inclusió social, ajudes econòmiques, suport en gestió de tràmits, rober, bugaderia i altres. En aquest àmbit, aquest 2022 s'ha aconseguit un pas endavant, que totes les persones que facin ús dels mòduls per pernoctar hauran d'entrar al projecte de sensellarisme i s'hauran de vincular als serveis socials per tenir un pla de treball individualitzat que els ajudi a sortir de la situació en què es troben.

D'altra banda, el servei d'orientació laboral ha atès 337 persones. Són persones aturades usuàries dels serveis socials, amb baix nivell formatiu, poca experiència laboral o amb llargs períodes de temps a l'atur. L'objectiu del Taller Prelaboral és fomentar l'autoestima, la seguretat i confiança de la persona perquè, coneixent les diferents eines de recerca de feina, dugui a terme un procés de recerca actiu. Tot i que no és l'objectiu principal d'aquest servei, s'ha arribat a un 17% d'inserció laboral de les persones ateses.

Pel que fa a l'Economat, al llarg de 2021 ha atès 2.825 persones, de les quals 1.006 són infants. Tot i que les dades estan molt per damunt de les que es recollien el 2019, es nota una lleugera tendència a estabilitzar-se. El recurs ha comptat amb un pressupost de 351.000 euros. Consolidat com un referent de ciutat i un exemple per a altres municipis, segueix sumant dia a dia noves mirades i aportacions que ens ajuden a créixer i millorar. El 81% dels aliments són a cost zero i provenen de minves o donacions.

Amb la clara intenció d'apostar per la innovació social, des del desig de voler millorar allò que fa, la Regidoria d'Acció Social ha creat un àmbit de qualitat, innovació i desenvolupament, el QID, esdevenint un espai físic, mental i organitzatiu per donar sortida a les idees i passar de les idees a l'acció. Així mateix, el treball comunitari també ha estat una aposta ferma aquest 2021, desplaçant un equip d'atenció primària al centre cívic del Tacó i iniciant un treball comunitari, avalat per una subvenció de la Diputació, amb el qual es parteix de la premissa que el treball amb el barri i la comunitat pot esdevenir un important motor de canvi.

Podeu veure un resum de la memòria 2021 aquí, i consultar el document sencer aquí

 

.

.

.

.

.

.

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Serveis a les persones
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració