Menú

La ciutadania ha incrementat en un 25% el volum de tràmits en línia amb l'Ajuntament

Comparteix:
25/08/2022 13:49

Els serveis amb cita concertada també han augmentat en un 41% amb 5.448 persones ateses que han realitzat més de 8.900 tràmits

L'atenció a la ciutadania que es presta des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha crescut de forma substancial en els darrers anys. La implantació dels serveis d'atenció amb cita concertada i el notable i sostingut increment de la tramitació en línia han estat factors que han permès l'Ajuntament incrementar el nombre de persones ateses i diversificar de forma més eficient aquesta atenció. Tal i com remarca l'alcade acc., Jordi Medina Alzina, “Des de l'inici d'aquest mandat hem apostat per una administració més propera, més eficient i més sostenible. Cada cop son més les gestions que la ciutadania duu a terme a l'Ajuntament i és important oferir diferents canals per agilitzar tots aquests tràmits”.

La ciutadania que es relaciona de forma electrònica amb l'administració local ha augmentat en un 25% el nombre de tràmits fets durant l'exercici del 2021. En aquest període es van fer 52.636 tràmits en línia mentre que en l'exercici del 2020 aquest volum va ser de 39.361 tràmits. “L'impuls de l'administració electrònica ofereix una major comoditat a la ciutadania, evita desplaçaments innecessaris i permet que aquest des de casa i a l'hora que vulgui pugui fer gestions. A dia d'avui moltes de les instàncies que entren en registre ja son en línia; quelcom que evita esperes innecessàries i dona comoditat al ciutadà”, explica Medina.

Entre les accions en línia que més sovint es troben hi ha les validacions de certificats, els de la signatura digital i IdCat per a dispositius mòbils amb 126.564 tràmits, 21.194 autenticacions de signatura i 13.805 autenticacions més per a dispositius mòbils. Els serveis d'Acció Social de l'Ajuntament són també un dels que més activitat en línia enregistren amb 62.126 actuacions manuals i automàtiques, la gestió de 8.096 tràmits, 8.325 recursos o 7.321 expedients en relació a l'abordatge de problemàtiques.

Amb aquests recursos en línia l'administració pública també pot desplegar amb més eficiència l'activitat. En el 2021 s'han tramès i acceptat 9.962 notificacions. L'administració oberta permet, a més a més, saber les notificacions que són rebutjades per part de la ciutadania i que en el darrer exercici van ser un total de 2.199 per manca d'accès i de 323 per manca d'acció.

Un dels elements que facilita la tramitació en línia és la interoperabilitat entre els diferents nivells de l'administració. L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania creix progressivament en cada exercici en el rol de fer de pont entre administracions i les persones que necessiten relacionar-s'hi. En aquest àmbit es mouen les sol·licituds de valoració del grau de dependència o la consulta d'aquest grau. En el 2021 s'hi han tramés un total de 80 sol·licituds i 55 consultes sobre el nivell i grau de dependència ja reconeguts i 51 consultes més sobre dades bàsiques en matèria de discapacitats.

Altres tràmits en aquest sentit són la tramesa de 107 informes d'arrelament, un total de 78 tràmits de verificació d'identitat a persones sense dades de residència, 66 sol·licituds d'accés al servei de primera acollida o les 93 demandes d'obligacions tributàries per rebre subvencions o ajudes. Per part de l'administració és destacable la gestió dels 1.572 expedients de contractes menors fets per l'Ajuntament i que estan recollits en el registre públic de contractes.

A tot aquest volum cal afegir també la prestació de serveis i tramitació que es despleguen des de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i els diferents serveis municipals que disposen de taulells d'atenció presencial com les oficines d'Acció Social i Dependència, l'OMIC, l'IMET, l'Oficina Local d'Habitatge (OLH), Llicències d'obres i activitats d'Urbanisme, Espai públic i Mobilitat, Participació, Oficina d'Entitats i Gent Gran, Alcaldia, Gestió Tributària, Recaptació, Expedients sancionadors, VNG Aparcaments i Companyia d'Aigües, etc. El maig del 2020 es va desplegar i implantar aquest model de cita concertada en aquestes oficines i serveis.

Es consolida la cita concertada

Al llarg del 2021 s'han atès un total de 5.448 persones amb cita concertada. Això consolida definitivament el model amb un increment de persones ateses del 40%. En 2020, quan es va iniciar aquesta modalitat, es va prestar servei a més de 3.200 persones. El nombre de tràmits que ha comportat aquesta atenció presencial concertada en el 2021 és de 8.924. Una quantitat que supera en 3.700 els tràmits gestionats durant l'exercici anterior. Segons Jordi Medina, alcalde acc., Els tràmits en línia són una de les eines que més s'ha consolidat i que ha vingut per quedar-se, juntament amb la cita concertada per fer les gestions presencials. Creiem que és important oferir diferents eines per poder fer els tràmits i que sigui la pròpia ciutadania qui esculli la que li sigui més útil segons les necessitats”.

Durant el 2021 i també a conseqüència de la progressiva assumpció de la normalitat derivada de la situació postpandèmia, un cop superats els períodes de confinament i de mesures més restrictives, s'ha avançat en l'atenció presencial sense cita prèvia. Amb aquesta modalitat un total de 24.767 persones han rebut atenció. Aquesta xifra suposa un increment del 32% en relació amb el 2020. Aleshores es van atendre un conjunt de 16.605 persones.

Les úniques xifres que han retrocedit en relació a l'OAC són clarament indicatives de l'escenari postpandèmic. En el 2021 el servei del 010 va recollir i atendre 5.025 trucades, un 34% menys que en el 2020 quan se'n van atendre 7.619. Idèntica situació la presenta l'atenció a les trucades telefòniques al número de la centraleta de l'Ajuntament 93 814 00 00 que en el 2021 va respondre 147.394 trucades, mentre que en l'exercici anterior el volum de persones ateses va ser de 161.611.

Estalvi de 333.500 €

Segons les estimacions realitzades des del Consorci Administració Oberta de Catalunya –AOC, bona part del gruix de la tramitació en línia de la ciutadania es pot mesurar i traduir en magnituds d'estalvi de temps i també estalvi econòmic, tot fent d'aquesta avaluació un indicador d'eficiència i d'efectivitat.  Aquests mesuraments mostren també el grau de penetració de l'administració oberta. Com explica Jordi Medina “Paral·lelament les gestions en línia ens permeten reduir despeses en paper i en gestió de temps, quelcom que accentua encara més aquesta aposta per una administració eficient i sostenible conscienciada amb el canvi climàtic, els objectius de desenvolupament sostenile (ODS) i l'agenda 2030”

Segons la metodologia aplicada per l'AOC per a un conjunt de 27.644 tràmits en línia. aquest estalvi és de 333.538 €. Les gestions i tràmits susceptibles de generar aquests estalvis són els de serveis com la factura electrònica, l'EACAT, e-Notum, e-tauler o Via oberta.  

El resultat de l'exercici 2021 suposa multiplicar per cinc l'estimació d'estalvi des de l'exercici del 2015, sempre segons les dades que facilita el mateix consorci a la web AOC. Cal tenir present que les estimacions per al període entre el 2016 i el 2022 i per al conjunt de les administracions públiques a Catalunya asseguren que l'estalvi acumulat, des del 2016, és de 241,6 milions d'euros per a les administracions públiques. En el cas de la ciutadania, la projecció de l'estalvi que fa el consorci arriba als 557,2 milions d'euros.

El padró, principal tràmit presencial

La gestió del padró municipal és un dels principals tràmits que atén l'OAC de forma presencial, ja que és un dels pocs que no pot fer-se en línia. El padró és un registre viu i en constant canvi. Aquest 2021 s'han produït 2.957 altes de persones provinents d'altres municipis i  2.355 baixes per canvi de residència. Hi ha hagut 597 altes més de persones de països estrangers i 117 baixes per canvis de residència fora del país. Pel que fa a les altes i baixes per naixements i defuncions hi ha hagut 597 altes i 508 baixes. En relació als moviments interns de la població el padró ha recollit 3.172 canvis d'adreça.

Un dels tràmits rellevants que segueix creixent en cada exercici és la tramitació de les demandes d'inscripció en el padró de persones que no poden acreditar documentalment el seu domicili de residència. El protocol establert per aquests casos ha facilitat que en 2021, 177 dels expedients s'hagin resolt favorablement. En total s'han recollit 424 demandes, de les quals 187 corresponien a persones que no tenien un domicili fix i 237 que sí que en tenien. L'exercici anterior es van gestionar un total de 234 sol·licituds més de les quals es va empadronar a 91 persones més i en el 2019 aquesta xifra va ser de 77. En els darrers tres anys un total de 345 noves altes s'han produït seguint aquest mecanisme.

L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania gestiona també el cens d'activitat econòmica interconnectant les altres de l'Impost d'Activitat Econòmica amb les activitats d'indústria comerç i serveis del directori municipal. Aquest registre compta en el 2021 amb 2.730 empreses. Aquest nombre d'empreses era en el 2020 de 2.643 i de 2.740, en el 2019.

511 nous carnets actius

Una altra de les gestions que es fan des de l'OAC és la tramitació del carnet actiu que permet gaudir a la gent gran de diferents avantatges i descomptes en serveis com el transport urbà i interurbà, activitats culturals i establiments comercials adherits. Durant el 2021 s'han gestionat 511 nous carnets actius. La ciutat compta actualment amb 9.299 persones que disposen d'aquest servei. En el 2020 es van lliurar 362 carnets més i en el 2019 la xifra va ser de 861.

.

.

.

.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració