Menú

L'Oficina Tècnica de Rehabilitació orienta i acompanya la ciutadania a tramitar els ajuts Next Generation per la rehabilitació energètica

Comparteix:
17/11/2022 14:33

En dos mesos s'han atès 90 persones entorn la reforma dels habitatges en clau d'eficiència energètica

El servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Vilanova ha posat en funcionament des del mes de setembre L'Oficina Tècnica de Rehabilitació. Aquest és un servei d'atenció al públic per assessorar, informar i acompanyar la ciutadania en la tramitació dels ajuts procedents dels Fons Next Generation per incentivar la rehabilitació energètica dels edificis.

Del mes de setembre ençà, quan l'OTR va obrir el servei al públic, unes 90 persones s'hi ha adreçat per demanar informació. Entre altres aspectes, l'oficina els ha informat sobre els passos a fer per optar a beneficiar-se d'aquests ajuts. L'oficina també orienta entorn de les actuacions que cal fer en els habitatges per poder optar a les subvencions.

L'oficina ha organitzat sessions informatives obertes, dues de les quals ja s'han celebrat. La primera, durant la Fira de Novembre, i aquesta setmana s'ha fet al Centre Cívic La Geltrú. Les properes sessions seran el dia 21 de novembre a 2/4 de 7 al Centre Cívic Sant Joan, i el 23 de novembre al Centre Cívic Tacó, a la mateixa hora.

Tot i que tota la ciutat és potencial beneficiària dels ajuts, els propietaris i llogaters dels barris del Tacó, l'Armanyà, el sector de Sant Joan comprès entre els carrers de l'Aigua, de Bailén i de la Torre d'Enveja, i la zona est del barri de Mar, estan considerats com a Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) i tractats com a zones dotades de major quantia econòmica a l'hora d'atorgar els ajuts.

En aquestes intervencions els tècnics de l'OTR exposen els avantatges de condicionar l'edifici tot ajudant-lo a millorar el seu comportament energètic. Per fer això possible cal adequar, renovar o instal·lar l'aïllament en façanes i cobertes, garantir l'estanquitat, regular la demanda i consum d'energia i instal·lar tecnologies i centrals de producció d'energia de fonts renovables (solar fotovoltaica i tèrmica, aerotèrmica, geotèrmica o minieòlica).

L'objectiu és aconseguir que els habitatges s'autoabasteixin de l'energia suficient per minorar el consum i la dependència de fonts d'energia no renovables i en especial de combustibles fòssils i hidrocarburs.

El paper de l'Oficina Tècnica de Rehabilitació és facilitar a la ciutadania l'accés a aquests recursos. Els tècnics municipals informen de tots els recursos disponibles i assessoren i acompanyen els potencials beneficiaris en tots els passos per a la tramitació, que són força complexos i que únicament poden fer-se telemàticament.

La Unió Europea aporta a Catalunya 480 milions d'euros del programa Next Generation destinats a la rehabilitació d'edificis i habitatges en clau d'eficiència energètica al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Aquests fons es gestionen des de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Un dels objectius és promoure la rehabilitació de 60.000 habitatges a tres anys vista, amb l'horitzó final el juny del 2026.

La primera convocatòria per acollir-se als ajuts per als programes 3, 4 i 5 es tancarà el 31 de desembre de 2022. Es preveu que en els successius exercicis s'obrin nous terminis per seguir demanat aquestes subvencions. Als ajuts també s'hi poden acollir habitatges i edificis que ja hagin fet actuacions de rehabilitació, sempre que aquestes hagin estat iniciades amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020. D'aquesta manera, es podran incorporar intervencions realitzades al llarg del 2020 i 2021. 

Aquests fons s'han distribuït en diferents programes d'ajuts per a la rehabilitació de barris (programa 1), la rehabilitació d'edificis (programa 3), per a comunitats de propietaris. Una altra línia té com a beneficiaris els propietaris d'habitatges particulars, siguin dins d'edificis plurifamiliars en comunitats de propietaris a títol individual, aparellats o en edificis aïllats o aparellats (programa 4) i, finalment, fons per a la confecció del llibre de l'edifici i per a la redacció dels projectes de rehabilitació (programa 5).

Les comunitats de propietaris que accedeixin als programes poden obtenir ajuts que es moguin en forquilles entre el 40 i el 80% del cost de l'actuació de rehabilitació. Una de les condicions per poder ser beneficiari és que els projectes i actuacions possibilitin reduir un 30% els consums d'energia primària no renovable i reduir entre un 25 i un 35% els consums i demanda d'energia per a la calefacció i refrigeració segons la zona climàtica. En el cas dels habitatges particulars, aquests ajuts poden arribar al 40% del cost de la intervenció. Finalment, per al programa 5 l'import de la subvenció cobreix el costos de la confecció del llibre i els honoraris del tècnics que facin el projecte de rehabilitació. Les bases del programa preveuen que en casos de vulnerabilitat acreditada els ajuts puguin abastar el 100% de la intervenció.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració