Menú

La Diagnosi de l'envelliment actiu de VNG proposa 5 eixos estratègics de treball

Comparteix:
23/01/2023 14:44

L'accessibilitat, la cooperació i la informació, entre les principals línies que caldrà plasmar en un pla d'acció

La regidora de Gent Gran, Blanca Albà, ha presentat a la Mesa de la Gent Gran la  Diagnosi de l'Envelliment Actiu de Vilanova i la Geltrú. Una sessió que ha servit per treballar conjuntament les línies estratègiques i d'actuació a seguir per confeccionar el Pla d'Acció en l'àmbit d'envelliment actiu a la ciutat.

La Mesa de la Gent Gran és un espai d'informació i participació que promou trobades entre l'administració local i les diferents entitats que representen el col·lectiu de la gent gran per reflexionar i debatre sobre els temes de ciutat que afecten la població de més edat.

Durant l'any 2022, l'Ajuntament, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, ha realitzat una diagnosi que, de manera participativa amb els agents implicats (persones grans, professionals i càrrecs electes), recull dades, detecta les necessitats i preferències de les persones grans, identifica recursos, equipaments, programes i serveis que es destinen a aquest ampli col·lectiu de la ciutat per afavorir l'envelliment actiu de la població.

El resultat és la Diagnosi de l'envelliment actiu de Vilanova i la Geltrú, on es plantegen 5 línies estratègiques a desenvolupar en 21 objectius operatius i diferents possibles línies d'actuació per tal d'elaborar el Pla d'Acció.

La darrera part d'aquest treball serà planificar, definir i prioritzar les estratègies i actuacions del Pla d'Acció per tal de donar resposta a les necessitats de les persones grans segons els recursos i serveis disponibles a Vilanova i la Geltrú.

Blanca Albà ha explicat que aquesta diagnosi de les persones grans des de la perspectiva de l'envelliment actiu ajudarà a traçar unes línies estratègiques per millorar en la promoció de l'envelliment actiu a Vilanova i la Geltrú. A més, aquest treball servirà de base per a la futura redacció del Pla Local de Gent Gran”.

 

Eixos estratègics de treball

La Diagnosi de l'envelliment actiu de Vilanova i la Geltrú ha analitzat les característiques de la població major de 60 anys, i ha fet una revisió dels actuals serveis, recursos i equipaments dels que disposa el municipi, a més de recollir les percepcions dels agents implicats i el mateix col·lectiu de les persones grans.

A partir d'una primera fase de diagnosi, s'ha formulat les línies estratègiques en l'àmbit de l'envelliment actiu. Aquests 5 eixos estratègics fan referència a l'accessibilitat de les persones grans a les activitats saludables i de lleure actiu, a promoure els hàbits i l'envelliment actiu saludable entre els nous públics, a facilitar el contacte intergeneracional, a potenciar el treball en xarxa entre recursos i agents, i a millorar la comunicació perquè la informació arribi a tots els perfils.

A partir dels 21 objectius operatius que se'n deriven, la darrera sessió de la Mesa de la Gent Gran ha servit per aportar les propostes de possibles línies de treball concretes que hauran d'establir el pla d'acció.

 

Enquesta sobre el tracte de les entitats bancàries

D'altra banda, en el marc de les accions que impulsa l'Ajuntament per vetllar per les necessitats i interessos de les persones grans, s'ha promogut una Enquesta sobre el tracte  que les persones grans rebeu de les entitats bancàries. Aquest qüestionari està adreçat a persones a partir de 65 anys, i es pot omplir de forma telemàtica, però també en format paper, que podran trobar al Casal Municipal de la Gent Gran i a tots els Centres Cívics Municipals.

Actualment s'han recollit un total de 260 enquestes, i s'espera poder copsar més opinions abans de final de mes, quan s'acabarà el termini per respondre.

L'enquesta, que s'ha posat en marxa a partir de l'aprovació d'una moció al Ple, vol copsar la sensació que tenen les persones grans respecte el tracte que reben per part dels bancs i caixes. I ho fa amb preguntes com la distància a peu que tenen respecte la seva entitat bancària, si s'hi relacionen de manera presencial, telefònica o telemàtica, si els cal concertar cita o es troben limitacions horàries, quin tipus d'operacions no poden fer per finestreta, o si reben ajuda quan la necessiten perquè han de fer alguna operació al caixer.

Els resultats s'exposaran en una sessió de la Mesa de la Gent Gran a la que s'ha convidat els representants de les entitats bancàries.

La regidora de Gent Gran ha presentat la Diagnosi a la Mesa de la Gent Gran

La regidora de Gent Gran ha presentat la Diagnosi a la Mesa de la Gent Gran

L'estudi s'ha fet amb el suport de la Diputació de Barcelona

L'estudi s'ha fet amb el suport de la Diputació de Barcelona

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Gent gran
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració