Menú

VNG presenta al·legacions al Pla Director Urbanístic Metropolità

Comparteix:
22/12/2023 12:49

S'hi ressalta la necessitat de millorar les connexions de mobilitat, a banda de sumar-se a les reclamacions conjuntes dels municipis de l'Arc Metropolità

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú presenta un document d'al·legacions al Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), amb l'objectiu que incorpori la visió dels territoris. Bona part d'aquest paquet d'al·legacions s'ha treballat conjuntament amb les ciutats de l'Arc Metropolità, a través d'un equip de tècnics dels diferents ajuntaments, i alhora des de Vilanova i la Geltrú se n'inclouen d'específiques amb un punt de vista local i comarcal.

El regidor d'Urbanisme vilanoví, Gerard Llobet, destaca el treball transversal que s'ha realitzat per confeccionar aquest document, que busca incidir en les previsions de desenvolupament urbanístic de l'Àrea Metropolitana, per afavorir un major equilibri territorial en el futur. En aquest sentit, manifesta que “el pla de l'Àrea Metropolitana té alguns elements positius que han de repercutir amb una visió global a la resta de territoris, però reclamem que hi hagi diàleg entre aquests per compensar l'equilibri metropolità, el que passa a l'Àrea Metropolitana ens impacta a la resta de municipis de la Regió Metropolitana i del Penedès”.

El PDUM preveu el desenvolupament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona fins al 2050, però el seu àmbit d'influència afecta a la totalitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. Per aquest motiu, l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità demana en les seves al·legacions que es millori la participació i coordinació de l'àmbit de la Regió Metropolitana, per tal de corregir desequilibris territorials, per exemple en les inversions en infraestructures de mobilitat, i es consolidi un model de desenvolupament que tingui en compte el potencial dels municipis de l'Arc.

En definitiva, es pretén evitar un procés de generació de suburbis i desequilibri entre un centre amb tots els serveis i infraestructures i una corona de municipis sense instruments ni mitjans que els permetin consolidar el seu potencial.

 

Reclamacions de Vilanova i la Geltrú

A banda de sumar-se a les al·legacions conjuntes de l'Arc, Vilanova i la Geltrú en presenta d'específiques, en les quals s'han recollit també aportacions dels grups municipals de l'oposició. La ciutat s'hi reivindica com un municipi amb potencial propi, que no vol tenir un paper secundari ni limitar-se a ser receptor de creixements residencials que no tenen cabuda en altres llocs, sinó ser una part amb capacitat de decisió en una regió metropolitana amb diferents centres.

Per a Gerard Llobet, “es tracta no tan sols de créixer residencialment, sinó alhora en serveis, equipaments i activitat econòmica”. Així mateix, des de la perspectiva local, les al·legacions reflecteixen “la reivindicació del Garraf perquè es resolguin els dèficits en mobilitat que patim”, afirma el regidor. Concretament, pel que fa a les infraestructures de mobilitat, es consideren imprescindibles actuacions com el reforç de la comunicació amb les ciutats de la segona corona per desenvolupar la Línia Orbital Ferroviària, amb recorregut des de Vilanova i la Geltrú fins Mataró, o garantir la connexió ferroviària amb Barcelona en un temps màxim de 45 minuts, tot millorant la línia de rodalies R2.

També s'hi apunten, com a mesures necessàries, alliberar el peatge de Cubelles a la C-32 per convertir-la en la ronda del Garraf i alliberar de trànsit la C-31; desdoblar la C-31 des de Sant Pere de Ribes fins al nus amb la BV-2115; millorar la BV-2115 fins l'accés amb la C-32, i potenciar el Port de Vilanova i la Geltrú pel que fa al transport i la formació especialitzada. El document d'al·legacions reflecteix que millorar les infraestructures de mobilitat, en especial de transport públic, és imprescindible per a un creixement residencial i d'activitat econòmica equilibrat.

 

Vicepresidència vilanovina a l'Arc

Precisament aquest dimarts s'ha celebrat a Rubí l'assemblea general de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, en la qual es van renovar els seus òrgans de govern i es va plantejar el desenvolupament urbanístic com un dels reptes a fer front. L'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, va ser designat vicepresident segon de l'entitat. L'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, va ser elegida presidenta, mentre que l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, es manté com a vicepresident primer, i el de Mataró, David Bote, n'és el nou secretari i tresorer.

A l'assemblea es va acordar presentar les al·legacions a l'aprovació inicial del PDUM. També es traslladarà al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya la necessitat d'abordar urgentment la formulació de la resta de plans directors urbanístics previstos pel Pla territorial metropolità de Barcelona, per tal de garantir els mecanismes per un desenvolupament territorial i urbanístic que corregeixi els actuals desequilibris.

El PDUM té l'objectiu d'ordenar el desenvolupament i transformació futura del territori metropolità, amb vistes al 2050. Planteja tres grans reptes: l'articulació territorial d'un model de mobilitat sostenible, que ha de garantir tant l'accessibilitat exterior de l'àrea metropolitana com a mobilitat entre municipis; la transició ecològica, de la infraestructura verda i les seves relacions metabòliques i també la incidència de la ciutat i les infraestructures en l'escenari de canvi climàtic, i per últim, l'habitabilitat i la competitivitat dels espais on viu i treballa la població, l'accés a l'habitatge i les dotacions d'espais verds i equipaments, la qualitat de l'espai públic, i la qualitat dels entorns dels teixits productius.

L'Ajuntament vol que s'incorpori la visió dels territoris

L'Ajuntament vol que s'incorpori la visió dels territoris

.

.

.

.

.

.

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Alcaldia i protocol
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració