Menú

VNG demana una previsió de futur en les infraestructures de comunicació i de transport públic

Comparteix:
05/06/2024 13:07

Suggeriments al Pla Territorial Parcial del Penedès per les propostes sobre les urbanitzacions periurbanes i mobilitat

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha presentat suggeriments a l'avantprojecte del  Pla Territorial Parcial del Penedès, PTPP, fent propostes i aportacions tant als sistemes d'espais oberts, com als sistemes d'assentaments i també als sistemes d'infraestructures, deixant palesa la preocupació municipal per una possible vulneració del principi d'autonomia local en matèria d'ordenació del territori.

El consistori, a grans trets, mostra un cert acord amb els principis rectors del Pla Territorial, però el document de suggeriments presentat fa una especial incidència en el tractament, propostes i determinacions que fa el Pla respecte d'un dels grans reptes que té el municipi, la gran quantitat d'assentaments periurbans existents. VNG demana que el Pla Territorial contempli alternatives i mecanismes urbanístics bàsics que permetin, a través del planejament general municipal, encarar aquesta realitat social i territorial, establint una determinació de permanència amb la corresponent directriu de millora, és a dir, que les urbanitzacions no desapareguin, però que millorin les seves condicions.

En l'apartat de les infraestructures, es destaca la necessitat de contemplar el desdoblament de la C-31, la reconversió de la BV-2115 i la millora del transport públic col·lectiu interurbà i dels espais d'intermodalitat. En concret, es demana la millora de la infraestructura ferroviària, concretant la línia orbital per fases, i abordant la connexió de l'estació actual cap a Roquetes i Vilafranca del Penedès.

Respecte al sistema d'assentaments, es proposa la millora dels serveis públics; permetre la transformació de nou sòl industrial per a la creació de nova activitat econòmica, que es contempli el Port de Vilanova com a un dels principals espais logístics i comercials i que es tinguin en compte com a polaritats de centralitat espais com la zona universitària de Vilanova i la Geltrú.

En l'àmbit del sistema d'espais oberts l'Ajuntament fa una sèrie d'aportacions respecte a alguns dels connectors ecològics, des del coneixement exhaustiu del territori, compartint la necessitat de mantenir aquests eixos ambientals. També posa de manifest el fet que el Pla Territorial no defineix cap estratègia concreta pel que fa a la Platja Llarga, que continua sent a tots els efectes sòl urbà.

Tots aquests suggeriments van ser exposats en el marc de la darrera comissió del POUM, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, que està treballant en la redacció de l'avanç del nou Pla General per VNG.

Els responsables municipals lamenten que cada cop es faci "més evident la pèrdua de capacitat de decisió dels ajuntaments sobre l'ordenació del seu territori i, per tant, minva la capacitat de decisió sobre el model de ciutat".

VNG demana que el Pla Territorial abordi les connexions des de l'estació

VNG demana que el Pla Territorial abordi les connexions des de l'estació

L'Ajuntament va presentar els suggeriments al PTPP a la comisssió del POUM

L'Ajuntament va presentar els suggeriments al PTPP a la comisssió del POUM

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Urbanisme
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració