Menú

Comencen els primers carrils bici Next Generation a la rbla. Arnau de Vilanova i les rotondes de la rda d'Europa amb la rda Ibèrica i av. d'Eduard Toldrà

Comparteix:
21/03/2023 13:21

Es millorarà la seguretat i accessibilitat a les escoles Sant Bonaventura i Ítaca, a la Masia Nova i al polígon Roquetes

Aquest dimecres 22 de març comencen les dues primeres actuacions en el marc del desplegament del projecte per a l'ampliació i millora de la infraestructura ciclista de la ciutat amb els fons Next Generation. La primera intervenció suposa l'adequació de la rambla Arnau de Vilanova, per integrar-la en la malla pedalable de la ciutat, tot millorant l'accés als entorns escolars de les escoles Sant Bonaventura i Ítaca. La segona de les obres, que comença també aquest dimecres, és la remodelació de la rotonda de la ronda Ibèrica amb la ronda d'Europa que estendrà la connexió amb carril bici fins al tanatori i fins a enllaçar i acoblar-se amb els carrils bici de Sant Pere de Ribes.

Aquestes actuacions tenen un pressupost d'execució de poc més 400.000 € que es financen amb la subvenció dels fons europeus Next Generation dins el programa d'ajudes a Municipis per a la Implantació de zones de baixes emissions i Transformació digital i sostenible i a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Vilanova i la Geltrú ha rebut tres milions d'euros per al programa de promoció la mobilitat activa i expansió de la xarxa pedalable local.

L'actuació a la rambla Arnau de Vilanova comportarà la creació d'un carril bici de 615 metres aproximadament que connectaran el carril bici preexistent a l'avinguda de Cubelles fins a l'avinguda de la Collada. El regidor de Mobilitat i Projectes i Obres d'espai urbà, Antoni Palacios ha explicat que amb l'adequació del carril bici “millorem la qualitat dels itineraris d'accés a les escoles Sant Bonaventura i Ítaca. Aquest és un dels objectius fonamentals de la interconnexió de la xarxa pedalable de la ciutat,  la consolidació d'itineraris segurs que ajudin a incrementar l'autonomia d'una població escolar que cada cop utilitza més la bicicleta en els desplaçaments diaris als centres.” En aquest sentit, ha recordat altres actuacions semblants com la millora dels entorns a les escoles Canigó, Volerany o la llar d'infants El Drac, entre d'altres.

L'execució de les obres s'ha dividit en dos trams diferenciats en funció de les característiques de la mateixa via. El primer dels trams va des de la ronda Ibèrica fins a l'avinguda de Cubelles. Allà el carril bici transcorrerà per la rambla Arnau de Vilanova per l'illa central d'aquesta. Amb aquesta solució no s'afecta la circulació de vehicles en els dos carrils laterals.

A la confluència amb l'avinguda de Cubelles el carril bici es bifurca per connectar amb el carril que va fins a la rotonda del carrer del doctor Zamenhof i amb la xarxa de ciclovies de l'Ortoll. Per assegurar aquesta connexió hi haurà un encreuament amb semàfor per als ciclistes. Per la banda nord, entre la ronda Ibèrica i el carrer de les Atzavares, on la rambla Arnau de Vilanova és més estreta, el carril bici serà compartit amb la resta de vehicles.

El segon dels trams és el que va de la ronda Ibèrica i l'avinguda de la Collada, passant per la façana de l'escola Ítaca. L'actuació comportarà la supressió d'un carril de la rambla Arnau de Vilanova que serà únicament per a vianants i ciclistes. El carril de la dreta de la rambla serà d'un sol sentit de circulació, cap a muntanya. El conjunt de totes les intervencions té un pressupost de 165.000 €.

Millora de la connexió de les rondes d'Europa, Ibèrica i av. Eduard Toldrà

La remodelació de les rotondes de la ronda d'Europa amb la ronda Ibèrica i el carrer de la Vilanoveta i de la ronda Ibèrica amb l'av. Eduard Toldrà comporten la creació d'un carril bici segur en tot el perímetre. La concurrència en aquest sector d'activitat comercial, de restauració, d'oci i lleure fa que la millora de l'accessibilitat i la seguretat per als vianants i ciclistes sigui un dels objectius a assolir amb aquesta intervenció. L'actuació senyalitzarà, ordenarà i protegirà de manera més eficient la circulació de vianants i ciclistes i, al mateix temps, farà òptima la fluïdesa del trànsit.

Per aconseguir-ho caldrà modificar completament les actuals illetes que envolten les rotondes. Aquesta actuació ha de servir també per reequilibrar la capacitat d'absorció de trànsit de la ronda d'Europa per millorar el trànsit de sortida i la incorporació de vehicles des de la ronda Ibèrica. També es faran nous passos de vianants per millorar l'accessibilitat. Totes aquestes actuacions s'executaran amb un pressupost de 342.000 €.

A més a més, el carril bici es perllongarà fins a connectar amb el tanatori pel carrer de Guillem Rovirosa. Aquest carril bici bidireccional es farà ocupant un dels carrils de circulació, a la banda sud de la calçada. A partir del tanatori el carril transcorre sobre un tram de plataforma única i compartint espai amb la resta de vehicles. Als carrers de Docet i Masia Nova el carril bici estarà segregat en un dels sentits de la circulació i compartit amb la resta de vehicles en l'altre sentit. Aquesta via pedalable es completarà amb enllaç amb la xarxa de carrils bici de Sant Pere de Ribes amb els quals es connectarà.

Amb el mateix objectiu es reformularà també la rotonda de la ronda d'Europa amb l'avinguda d'Eduard Toldrà. Aquesta obra començarà durant les pròximes setmanes i conviurà en el temps amb l'actuació a la ronda ibèrica i la ronda d'Europa. En aquest cas també es crearà un carril bici perimetral i es reorganitzen tots els accessos per poder distribuir els vehicles de forma que cap de les artèries de trànsit que conflueixen tingui més pes sobre l'altra. Per aquesta raó en tots dos casos les dues rotondes incorporen un carril exclusiu per fer efectius els girs cap a la dreta.

.

.

.

.

.

.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració