Menú

El Ple de VNG aprova un pressupost municipal de 101 milions d'euros per al 2024

Comparteix:
18/12/2023 23:58

Es preveu també un pla de sanejament financer per a l'Ajuntament fins a 2026

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja compta amb el pressupost per a l'any 2024, després que aquesta tarda la proposta del govern hagi obtingut llum verda a la sessió plenària de desembre. El regidor d'Hisenda, Alfredo Villa, ha presentat els comptes plantejats per al proper exercici, que ascendeixen a 101 milions d'euros i que posen l'accent en la millora de l'espai urbà, el transport públic i el manteniment de l'atenció social, entre d'altres.

“Presentem un pressupost de contenció, però sense retallar ni la quantitat ni la qualitat dels serveis”, ha manifestat el representant del govern municipal. Entre les partides que ha destacat, hi ha l'augment d'1'4 milions d'euros a la cura de l'espai urbà, per millorar serveis com la recollida d'escombraries, així com la dotació de 300.000 euros per al pla de manteniment de carrers o 200.000 al servei de jardineria. Ha mencionat també la dotació de 750.000 euros a la millora del transport urbà, 600.000 euros per a projectes urbans o 100.000 en la preservació del patrimoni festiu, com són la Festa Major i el Carnaval.

Villa ha afirmat també que es mantenen totes les aportacions destinades a polítiques socials i atenció a la vulnerabilitat, amb algunes redistribucions de partides. S'inclouen també 125.000 euros a projectes de millora a les escoles, 30.000 per a projectes d'eficiència energètica o 100.000 per a material per als equipaments esportius. Projectes com la rehabilitació de l'Edifici de les Calderes (2'2 M euros); la futura caserna de la Policia Local (200.000 euros) o la reforma del parc de Ribes Roges (800.000) també hi són contemplats.

El grup municipal de Transformem VNG ha donat suport a la proposta del govern, mentre que ERC i PP s'hi han abstingut, i JxCat i CUP hi han votat en contra. Per part del PP, el portaveu Carlos Remacha ha reconegut la “difícil realitat” del pressupost condicionat pel pla de finançament, però alhora ha trobat a faltar propostes com “una aposta clara per ajudar el comerç”.

El regidor Josep Manel Ametllé, en nom de la CUP, ha retret que no s'hagi celebrat un ple monogràfic per debatre abastament sobre el pressupost i ha marcat la diferència de prioritats en relació amb el govern. “Per a nosaltres la prioritat comença per assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania”, ha afirmat. En aquest sentit, el grup ja trobat a faltar més aportació en “ajuts per a drets socials, pobresa energètica i habitatge”.

Per la seva banda, JxCat no comparteix “el repartiment de les partides”, ha manifestat el regidor Jaume Carnicer. Ha retret al govern que no s'hagin atès les seves propostes a causa de “prioritzar compromisos electorals”. Des de Transformem VNG, en canvi, s'ha agraït al govern la possibilitat de negociar propostes que s'han acabat incorporant. El seu portaveu, Marc Sagarra, n'ha destacat “les propostes per als barris, encaminades a la conservació de la via pública, la urbanització, etc.”, alhora que ha avisat que “no es tracta d'un xec en blanc”. En aquest sentit, la formació ha pactat amb el govern un calendari de seguiment de l'execució.

El posicionament d'ERC l'ha expressat la regidora Conxi Martínez: “el pressupost queda curt en polítiques socials i d'habitatge”, ha afirmat. La formació també ha fet propostes en atenció a la salut emocional o la Casa de la Festa, entre d'altres, qüestions que el govern municipal s'ha obert a continuar negociant.

En aquest sentit, el regidor d'Hisenda ha puntualitzat que “no estem tancats a seguir parlant i arribant a acords, perquè tot i tenir majoria al Ple, la nostra voluntat és tenir el major suport possible”. L'alcalde, Juan Luis Ruiz, ha expressat la seva satisfacció per l'aprovació del primer pressupost del govern, “amb unes prioritats molt clares que donen resposta a necessitats de la ciutat”.

Pla de sanejament i liquidació de PIVSAM

L'elaboració del pressupost municipal ha anat en paral·lel amb un pla de sanejament financer fins al 2026, d'obligat compliment per sanejar el romanent negatiu de 2'8 M euros produït en la liquidació del pressupost de 2022. Tal com ha exposat el regidor d'Hisenda, Alfredo Villa, aquest pla ha de ser autoritzat per la Generalitat i cal fer-ne seguiment anual. Contempla mesures en tres línies: contenció de la despesa; augment d'ingressos mitjançant el rendiment de tributs per a 2024 i 2025, i la centralització a l'Ajuntament de la despesa dels organismes autònoms AISSA i IMET. La proposta del govern ha rebut el suport del PP, mentre que ERC, Transformem i JxCat s'hi han abstingut, i la CUP hi ha votat en contra.

D'altra banda, el Ple ha fet efectiva la dissolució, liquidació i extinció de la societat municipal Promoció Industrial Vilanova i la Geltrú, PIVSAM. Tal com ha explicat l'alcalde, es tracta de la “finalització d'un procés que fa anys que arrosseguem”, que convenia efectuar a final d'aquest any per evitar costos de manteniment de la societat per a l'any que ve.

Així mateix, el Ple ha aprovat la modificació de l'ordenança que regula els preus públics del subministrament de l'aigua, per adequar-los a l'increment del 33% que ha promogut l'ens que gestiona la xarxa d'abastament, Aigües Ter-Llobregat. L'augment no es repercutirà en les tarifes reduïdes.

Comissió sobre la gestió de la neteja

El Ple municipal de desembre també ha aprovat crear una comissió per “tornar a estudiar” quina és la millor forma de gestió del servei de neteja, tal com ha exposat el regidor de Serveis urbans i manteniment, Gerard Llobet. El regidor ha manifestat la preocupació del govern municipal “des del minut zero” per l'execució de l'encàrrec de gestió pel servei de neteja a la Companyia Municipal d'Aigües, ja que la memòria de l'encàrrec que es va aprovar “es va fer en base a una previsió econòmica que no s'ha produït”.

Els grups d'ERC, Transformem i CUP s'han oposat a aquesta proposta, argumentant que l'estudi pot plantejar el retorn a l'externalització del servei i que això pot repercutir en les condicions laborals del personal. En aquest sentit, han demanat que es busquin solucions per fer viable el servei amb gestió interna. En nom del govern, Gerard Llobet ha assegurat que la voluntat de crear la comissió d'estudi “no posa en qüestió la tasca dels treballadors ni la seva continuïtat”, sinó que es tracta de buscar altres formes “viables, que no comprometin l'estabilitat econòmica de la Companyia d'Aigües”.

En l'àmbit d'urbanisme, s'ha aprovat promoure per iniciativa pública una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per regular l'ús vitivinícola en sòl no urbanitzable a la zona del Padruell. Així mateix, s'ha donat llum verda per atorgar una concessió demanial directa a la congregació local de l'Església Evangèlica Filadèlfia, per a la construcció d'un local per a la seva activitat, tal com s'ha concedit en altres moments a altres congregacions.

El Ple municipal ha aprovat, d'altra banda, el Pla d'acció de foment de l'envelliment actiu, que conté 21 actuacions a desenvolupar fins al desembre de 2027, recollides en 6 objectius i 5 eixos estratègics. La Mesa de la Gent Gran Activa, reactivada aquest novembre, en farà anualment el seguiment de l'execució.

Pel que fa a les mocions previstes a l'ordre del dia, la majoria han prosperat, amb propostes sobre la millora del finançament dels ens locals; la implementació dels acords sobre els mòduls destinats a persones en situació de sensellarisme; l'execució del conveni amb l'associació Aprop Garraf per al reciclatge de bicicletes; la condemna dels consells de guerra i petició d'anul·lació de les sentències durant la dictadura franquista; la regularització de les urbanitzacions; la creació d'una àrea de gossos al sector sud del Molí de Vent; les mesures d'accessibilitat per a persones amb discapacitat visual, i la creació de refugis climàtics en espais verds abandonats.

Podeu consultar el sentit de totes les votacions en aquest fil del canal X de l'Ajuntament o bé recuperar la sessió sencera al web de Canal Blau.

Ple ordinari de desembre

Ple ordinari de desembre

El representant de l'Església Evangèlica, Pere Valentí

El representant de l'Església Evangèlica, Pere Valentí

Intervenció de la representant d'Aprop Garraf, Margaret Helen Dahle

Intervenció de la representant d'Aprop Garraf, Margaret Helen Dahle

M. Luz Roca, en nom dels propietaris de la urbanització Mas Tapet

M. Luz Roca, en nom dels propietaris de la urbanització Mas Tapet

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Alcaldia i protocol, Grups municipals, L'Ajuntament, Neteja, residus i reciclatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració