Menú

Ordre del dia

Plens més accessibles

Des del gener del 2024 les transmissions de Canal Blau TV dels plens municipals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inclouen un/a intèrpret en llengua de signes per fer-los accessibles a totes persones signants.

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT que tindrà lloc el proper dilluns, 4 de MARÇ de 2024, a les 18 h., al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

EL PLE MUNICIPAL ÉS OBERT AL PÚBLIC, FINS A OMPLIR LES PLACES ASSEGUDES DISPONIBLES A LA SALA. 

 

ORDRE DEL DIA

1. Secretaria General. Exp. 2/2024/ePLE.

Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 5 de febrer de 2024.

2. Alcaldia-Presidència. Exp. 246/2024/eAJT.

Aprovar la Declaració institucional en commemoració del 48è. aniversari de la República Àrab Sahrauí Democràtica.

3. Equitat. Exp. 252/2024/eAJT.

Aprovar l'adhesió a la Declaració institucional del dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2024.

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORGANITZACIÓ, GOVERNANÇA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I PRESIDÈNCIA

4. Secretaria General. Exp. 83/2023/eSEC.

Aprovar el canvi de representants del grup municipal de TRANSFORMEM VNG a l'EPEL Neàpolis i al Consorci Teledigital del Garraf.

5. Patrimoni. Exp. 48/2023/ePAT.

Aprovar definitivament l'atorgament d'una concessió demanial directa en favor de la Congregación local de Vilanova i la Geltrú de la Iglesia Evangélica Filadelfia, amb l'objecte de construir i usar un local destinat a activitat de culte o de reunió amb fins religiosos.

6. Intervenció. Exp. 15/2024/eINT.

Aprovar la modificació de crèdit 9/2024, mitjançant suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROJECCIÓ DE CIUTAT, CAPITALITAT I UNIVERSITAT

7. Empresa. Exp. 66/2024/eAJT.

Aprovar l'adhesió a la xarxa BELC, impulsada per l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona, per a la participació de les activitats del Projecte "Construir Europa amb les autoritats locals".

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA I ACCIÓ COMUNITÀRIA

8. Joventut. Exp. 203/2024/eAJT.

Aprovar l'inici dels treballs d'elaboració del Reglament d'ús de la Nau de Joventut i la constitució d'una Comissió d'estudi i treball per a la redacció de la proposta de reglament.

9. Acció Social i Dependència. Exp. 1044/2023/eAJT.

Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Càritas Diocesana Sant Feliu, en relació amb els projectes d'alimentació de la ciutat.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA, URBANISME I SERVEIS URBANS

10. Urbanisme. Exp. 76/2023/eURB.

Aprovar definitivament l'estudi de detall conjunt d'habitatges Palau de l'Obrer, situat a la rambla de l'Exposició, núm. 1-31, de Vilanova i la Geltrú.

11. Serveis Urbans i Manteniment. Exp. 692/2023/eAJT.

Aprovar inicialment l'Ordenança sobre les connexions de les xarxes privades de clavegueram a les xarxes públiques de Vilanova i la Geltrú.

12. Serveis Urbans i Manteniment. Exp. 201/2020/eCONT.

Resolució del recurs de reposició contra l'acord d'imposició de penalitats per incompliment d'obligacions contractuals, amb relació a la recollida de residus voluminosos, del contracte de serveis de recollida de residus del municipi de Vilanova i la Geltrú.

13. Serveis Urbans i Manteniment. Exp. 201/2020/eCONT.

Resolució del recurs de reposició contra l'acord d'imposició de penalitats per incompliment d'obligacions contractuals, amb relació al manteniment dels contenidors, del contracte de serveis de recollida de residus del municipi de Vilanova i la Geltrú.

14. Serveis Urbans i Manteniment. Exp. 201/2020/eCONT.

Resolució del recurs de reposició contra l'acord d'imposició de penalitats per incompliment d'obligacions contractuals, amb relació al servei de recollida selectiva, del contracte de serveis de recollida de residus del municipi de Vilanova i la Geltrú.

15. Medi Ambient. Exp. 732/2018/eAJT.

Aprovar la 3a. addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de la Comarca, per a la gestió dels serveis de Medi Natural i Litoral, que té per objecte l'actualització d'aportacions econòmiques al Consell Comarcal del Garraf per a l'exercici 2024.

PROPOSICIONS DE L'ALCALDIA:

16. Gestió del Talent i les Persones. Exp. 372/2024/eRH.

Incrementar un 0,5% complementari, vinculat al PIB, les retribucions dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

17. Gestió del Talent i les Persones. Exp. 335/2024/eRH.

Aprovar la modificació parcial del Catàleg de llocs de treball. 

18. Gestió del Talent i les Persones. Exp. 336/2024/eRH.

Aprovar la modificació de la plantilla del personal i del pressupost municipal de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

19. Secretaria General. Exp. 14/2024/eSEC.

Donar compte dels acords presos en  les sessions de Junta de Govern Local dels dies 6, 13, 20 de febrer de 2024.

20. Intervenció. Exp. 13/2024/eINT.

Donar compte dels estats d'execució del pressupost municipal i dels organismes autònoms IMET, IPaC i AISSA, a 31 de desembre de 2023.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:

21. Grups Municipals d'ERC, JxCAT, VECP i PSC. Exp. 15/2024/eMOC.

Moció de suport a la pagesia.

22. Grup Municipal de Transformem VNG. Exp. 16/2024/eMOC.

Moció per a l'extinció dels abocaments il·legals del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.

23. Grup Municipal de Transformem VNG. Exp. 17/2024/eMOC.

Moció per a la creació d'un servei de transport a demanda a les urbanitzacions periurbanes de Vilanova i la Geltrú.

24. Grup Municipal de JxCAT. Exp. 19/2024/eMOC.

Moció per al manteniment del canal Esport 3.

25. Grup Municipal de Transformem VNG.  Exp. 20/2024/eMOC.

Moció per a la posada en funcionament dels bucs d'assaig del Centre Cívic del Molí de Vent.

26. Grup Municipal de la CUP. Exp. 21/2024/eMOC.

Moció per a la recuperació dels mercats de segona mà i d'intercanvi a la rambla de Sant Jordi.

27. Grups Municipals del PSC i VECP. Exp. 23/2024/eMOC.

Moció sobre el municipalisme català per la pau: alto el foc a Gaza.

28. Grups Municipals del PSC i VECP. Exp. 24/2024/eMOC.

Moció per reclamar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi la inclusió de les persones amb diversitat funcional com a educació post-obligatòria, en el marc dels programes de formació i inserció (PFI i IFE) per a persones amb necessitats educatives especials (NEE) en el marc del transport escolar i en el dels ensenyaments obligatoris inclusius.

29. Grup Municipal del PP. Exp. 25/2024/eMOC.

Moció per demanar mesures urgents per al desenvolupament estructural del sistema sanitari públic i el nou hospital de la comarca del Garraf.

PRECS I PREGUNTES:

30. Preguntes ERC:

1. Quan es convocarà la comissió de reforma del Reglament de la defensora de la ciutadania?

2. És cert que el govern finalitzarà el projecte “El Mur del TOC”? Si és així, quins són els motius? Quants joves hi han participat des que es va iniciar l'anterior mandat, i quina llista d'espera pendent per exposar-hi hi havia?

31. Preguntes JxCAT:

1. Quantes reunions informatives s'han fet amb veïns i comerciants de la rambla Samà-rambla Pirelli sobre la actuació de la tala d'arbres?

2. Quina és la data prevista per la substitució d'aquest arbrat?

32. Preguntes CUP:

1. Quants expedients sancionadors s'han tramitat des de l'entrada en vigor de la normativa que regula els HUTs a la ciutat?

2. De quin personal disposa l'Ajuntament per assegurar el compliment de la normativa?

33. Preguntes Transformem VNG:

1. Sobre l'estat de sequera i usos de l'aigua al municipi.

2. Sobre el compliment dels terminis de resolució d'expedients i l'atorgament de llicències per part de l'Ajuntament.

34. PRECS.

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord