Menú

Farmàcies d'urgències

Troba aquí el llistat de farmàcies i parafarmàcies de la ciutat

En aquest enllaç accedireu a les adreces i contactes que necessiteu

 

Nota: L'Ajuntament no es fa responsable dels canvis de torn de farmàcies que es duguin a terme i que no ens siguin comunicats.

Gener 2024

Dilluns 1 Gol
Dimarts 2 Gol
Dimecres 3 Gol
Dijous 4 Pedraza
Divendres 5 Perez
Dissabte 6 Gol
Diumenge 7 Prendes
Dilluns 8 Gol
Dimarts 9 Rubio
Dimecres 10 Gol
Dijous 11 Gol
Divendres 12 Gordillo
Dissabte 13 Benavent 
Diumenge 14 Perez
Dilluns 15 Espuis
Dimarts 16 Gol
Dimecres 17 Giralt
Dijous 18 Gol
Divendres 19 Tudela
Dissabte 20 Gol
Diumenge 21 Gol
Dilluns 22 Gol
Dimarts 23 Gol
Dimecres 24 Gol
Dijous 25 Gol
Divendres 26 Pedraza
Dissabte 27 Perez
Diumenge 28 Gol
Dilluns 29 Prendes
Dimarts 30 Rivero
Dilluns 31 Rubio

Febrer 2024

Dijous 1 Gol
Divendres 2 Gol
Dissabte 3 Tudela
Diumenge 4 Benavent
Dilluns 5 Dominguez
Dimarts 6 Espuis
Dimecres 7 Gol
Dijous 8 Gol
Divendres 9 Gol
Dissabte 10 Gordillo
Diumenge 11 Gol
Dilluns 12 Gol
Dimarts 13 Gol
Dimecres 14 Gol
Dijous 15 Gol
Divendres 16 Gol
Dissabte 17 Pedraza
Diumenge 18 Perez
Dilluns 19 Gol
Dimarts 20 Prendes
Dimecres 21 Rivero
Dijous 22 Rubio
Divendres 23 Gol
Dissabte 24 Gol
Diumenge 25 Tudela
Dilluns 26 Benavent
Dimarts 27 Dominguez
Dimecres 28 Espuis
Dijous 29 Gol

Març de 2024

Divendres 1 Giralt
Dissabte 2 Gol
Diumenge 3 Gordillo
Dilluns 4 Gol
Dimarts 5 Gol
Dimecres 6 Gol
Dijous 7 Gol
Divendres 8 Gol
Dissabte 9 Gol
Diumenge 10 Pedraza
Dilluns 11 Perez
Dimarts 12 Gol
Dimecres 13 Gol
Dijous 14 Rivero
Divendres 15 Rubio
Dissabte 16 Gol
Diumenge 17 Gol
Dilluns 18 Tudela
Dimarts 19 Benavent
Dimecres 20 Dominguez
Dijous 21 Espuis
Divendres 22 Gol
Dissabte 23 Giralt
Diumenge 24 Gol
Dilluns 25 Gordillo
Dimarts 26 Gol
Dimecres 27 Gol
Dijous 28 Gol
Divendres 29 Gol
Dissabte 30 Gol
Diumenge 31 Gol

Abril de 2024

Dilluns 1 Pedraza
Dimarts 2 Perez
Dimecres 3 Gol
Dijous 4 Prendes
Divendres 5 Rivero
Dissabte 6 Benavent
Diumenge 7 Gol
Dilluns 8 Gol
Dimarts 9 Tudela
Dimecres 10 Benavent
Dijous 11 Dominguez
Divendres 12 Espuis
Dissabte 13 Gol
Diumenge 14 Giralt
Dilluns 15 Gol
Dimarts 16 Gordillo
Dimecres 17 Gol
Dijous 18 Gol
Divendres 19 Gol
Dissabte 20 Gol
Diumenge 21 Gol
Dilluns 22 Gol
Dimarts 23 Pedraza
Dimecres 24 Perez
Dijous 25 Gol
Divendres 26 Prendes
Dissabte 27 Rivero
Diumenge 28 Gol
Dilluns 29 Gol
Dimarts 30 Gol

Maig de 2024

Dimecres 1 Tudela
Dijous 2 Benavent
Divendres 3 Dominguez
Dissabte 4 Espuis
Diumenge 5 Gol
Dilluns 6 Giralt
Dimarts 7 Gol
Dimecres 8 Gordillo
Dijous 9 Gol
Divendres 10 Gol
Dissabte 11 Gol
Diumenge 12 Gol
Dilluns 13 Gol
Dimarts 14 Gol
Dimecres 15 Pedraza
Dijous 16 Perez
Divendres 17 Gol
Dissabte 18 Prendes
Diumenge 19 Perez
Dilluns 20 Rubio
Dimarts 21 Gol
Dimecres 22 Gol
Dijous 23 Tudela
Divendres 24 Benavent
Dissabte 25 Dominguez
Diumenge 26 Espuis
Dilluns 27 Gol
Dimarts 28 Giralt
Dimecres 29 Gol
Dijous 30 Gordillo
Divendres 31 Gol

Juny de 2024

Dissabte 1 Gol
Diumenge 2 Gol
Dilluns 3 Gol
Dimarts 4 Gol
Dimecres 5 Gol
Dijous 6 Pedraza
Divendres 7 Gol
Dissabte 8 Gol
Diumenge 9 Prendes
Dilluns 10 Rivero
Dimarts 11 Rubio
Dimecres 12 Gol
Dijous 13 Gol
Divendres 14 Tudela
Dissabte 15 Benavent
Diumenge 16 Perez
Dilluns 17 Espuis
Dimarts 18 Gol
Dimecres 19 Giralt
Dijous 20 Gol
Divendres 21 Gordillo
Dissabte 22 Gol
Diumenge 23 Gol
Dilluns 24 Gol
Dimarts 25 Gol
Dimecres 26 Gol
Dijous 27 Gol
Divendres 28 Pedraza
Dissabte 29 Gol
Diumenge 30 Gol

Juliol 2024

Dilluns 1 Prendes
Dimarts 2 Rivero
Dimecres 3 Rubio
Dijous 4 Gol
Divendres 5 Gol
Dissabte 6 Tudela
Diumenge 7 Benavent
Dilluns 8 Dominguez
Dimarts 9 Espuis
Dimecres 10 Gol
Dijous 11 Giralt
Divendres 12 Gol
Dissabte 13 Gordillo
Diumenge 14 Gol
Dilluns 15 Gol
Dimarts 16 Gol
Dimecres 17 Gol
Dijous 18 Gol
Divendres 19 Gol
Dissabte 20 Pedraza
Diumenge 21 Perez
Dilluns 22 Gol
Dimarts 23 Prendes
Dimecres 24 Rubio
Dijous 25 Rivero
Divendres 26 Gol
Dissabte 27 Gol
Diumenge 28 Tudela
Dilluns 29 Benavent
Dimarts 30 Dominguez
Dimecres 31 Espuis

Agost de 2024

Dijous 1 Gol
Divendres 2 Gol
Dissabte 3 Gol
Diumenge 4 Gol
Dilluns 5 Gol
Dimarts 6 Gol
Dimecres 7 Gol
Dijous 8 Gol
Divendres 9 Gol
Dissabte 10 Gol
Diumenge 11 Pedraza
Dilluns 12 Perez
Dimarts 13 Gol
Dimecres 14 Prendes
Dijous 15 Perez
Divendres 19 Rubio
Dissabte 17 Gol
Diumenge 18 Gol
Dilluns 19 Tudela
Dimarts 20 Rubio
Dimecres 21 Dominguez
Dijous 22 Espuis
Divendres 23 Gol
Dissabte 24 Giralt
Diumenge 25 Gol
Dilluns 26 Gordillo
Dimarts 27 Gol
Dimecres 28 Gol
Dijous 29 Gol

Divendres 30
Dissabte 31 Gol

Setembre 2024

Diumenge 1 Gol
Dilluns 2 Pedraza
Dimarts 3 Gol
Dimecres 4 Gol
Dijous 5 Prendes
Divendres 6 Rivero
Dissabte 7 Rubio
Diumenge 8 Gol
Dilluns 9 Gol
Dimarts 10 Tudela
Dimecres 11 Benavent
Dijous 12 Dominguez
Divendres 13 Espuis
Dissabte 14 Gol
Diumenge 15 Giralt
Dilluns 16 Gol
Dimarts 17 Gordillo
Dimecres 18 Gol
Dijous 19 Gol
Divendres 20 Gol
Dissabte 21 Gol
Diumenge 22 Gol
Dilluns 23 Gol
Dimarts 24 Pedraza
Dimecres 25 Gol
Dijous 26 Gol
Divendres 27 Prendes
Dissabte 28 Rivero
Diumenge 29 Gol
Dilluns 30 Gol

Octubre 2024

Dimarts 1 Gol
Dimecres 2 Tudela
Dijous 3 Benavent
Divendres 4 Dominguez
Dissabte 5 Espuis
Diumenge 6 Gol
Dilluns 7 Giralt
Dimarts 8 Gol
Dimecres 9 Gordillo
Dijous 10 Gol
Divendres 11 Gol
Dissabte 12 Gol
Diumenge 13 Gol
Dilluns 14 Gol
Dimarts 15 Gol
Dimecres 16 Pedraza
Dijous 17 Perez
Divendres 18 Gol
Dissabte 19 Prendes
Diumenge 20 Perez
Dilluns 21 Rubio
Dimarts 22 Gol
Dimecres 23 Gol
Dijous 24 Tudela
Divendres 25 Benavent
Dissabte 26 Domínguez
Diumenge 27 Espuis
Dilluns 28 Gol
Dimarts 29 Giralt
Dimecres 30 Gol
Dijous 31 Gordillo

Novembre 2024

Divendres 1 Gol
Dissabte 2 Gol
Diumenge 3 Gol
Dilluns 4 Gol
Dimarts 5 Gol 
Dimecres 6 Gol
Dijous 7 Pedraza
Divendres 8 Perez
Dissabte 9 Gol
Diumenge 10 Prendes
Dilluns 11 Rivero
Dimarts 12 Rubio
Dimecres 13 Gol
Dijous 14 Gol
Divendres 15 Tudela
Dissabte 16 Benavent
Diumenge 17 Perez
Dilluns 18 Espuis
Dimarts 19 Gol
Dimecres 20 Gol
Dijous 21 Gol
Divendres 22 Gordillo
Dissabte 23 Gol
Diumenge 24 Gol
Dilluns 25 Gol
Dimarts 26 Gol
Dimecres 27 Gol
Dijous 28 Gol
Divendres 29 Pedraza
Dissabte 30 Perez

Desembre 2024

Diumenge 1 Gol
Dilluns 2 Prendes
Dimarts 3 Rivero
Dimecres 4 Rubio
Dijous 5 Gol
Divendres 6 Gol
Dissabte 7 Tudela 
Diumenge 8 Benavent
Dilluns 9 Domínguez
Dimarts 10 Espuis
Dimecres 11 Gol
Dijous 12 Giralt
Divendres 13 Gol
Dissabte 14 Gordillo
Diumenge 15 Gol
Dilluns 16 Gol
Dimarts 17 Gol
Dimecres 18 Gol
Dijous 19 Gol
Divendres 20 Gol
Dissabte 21 Pedraza
Diumenge 22 Perez
Dilluns 23 Gol
Dimarts 24 Prendes
Dimecres 25 Perez
Dijous 26 Gol

Divendres 27 Gol
Dissabte 28 Gol
Diumenge 29 Tudela
Dilluns 30 Benavent
Dimarts 31 Rodriguez

Farmacies per a l'atenció de beneficiència 2024

Gener: PEREZ (Rbla. Salvador Samà, 95-97)

Febrer: PESET (Pare Garí, 36)

Març: PRENDES (Josep Coroleu, 47)

Abril: RIVERO (Plaça Moixiganga, 5-6)

Maig: DOMINGUEZ (Rambla Lluís Companys, 8)

Juny: ESPUIS (Aigua, 156)

Juliol: GENÍS (Rambla de la Pau, 89)

Agost: GIRALT (Rambla Principal, 11)

Setembre: GOL (Torre d´Enveja, 43)

Octubre: GRANDA (Tarragona, 53)

Novembre: GRAZIADEI (Llibertat, 93-101)

Desembre: JORBA (Olèrdola, 39)

Gener 2025: LAGUNA (Avda. Penedès, 22)

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord