Menú

Llengua i Cultura

El Servei de Català de Vilanova i la Geltrú i el Garraf, amb participació municipal, ofereix cursos de català de diferents nivells per a persones adultes i assessorament lingüístic a empreses i entitats, a més de dur a terme actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té les competències en matèria de llengua en el seu àmbit territorial i organismes i empreses que en depenen. D'una banda, fa l'estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de política lingüística; de l'altra, en col·laboració amb el amb el Servei de Català de Vilanova i la Geltrú i el Garraf, s'encarrega de l'atenció, diàleg i relació amb la ciutadania, els col·lectius, les entitats, les associacions, les empreses, les organitzacions i les institucions en relació amb la mateixa matèria.

 D'altra banda, vetlla per la aplicació correcta del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a:

  • L'Ajuntament
  • Als organismes que en depenen, com ara patronats, societats anònimes municipals o altres, es regeix pels criteris d'aquest Reglament, en consonància amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la legislació complementària, la qual serà d'aplicació supletòria per als supòsits no previstos en aquest Reglament.
  • A les empreses que gestionin indirectament serveis locals, bé sigui per concessió administrativa o per qualsevol altra fórmula de les regulades a la normativa de règim local, també es regeixen pels mateixos criteris i s'ha de fer constar així explícitament en els documents contractuals
  • L'Ajuntament vetlla perquè en els ens i les activitats en què participi – convenis, consorcis, etc. – s' apliquin els criteris establerts en aquest Reglament
  • A més, tots els organismes abans esmentats han d'ajustar-se als criteris d'ús lingüístic que difongui el Consorci per a la Normalització Lingüística a través del Centre de Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord