Menú

Indicadors de salut

Sistemes d'informació en salut

Millorar la qualitat de vida de la població és l'objectiu de la Regidoria de Salut 

Els informes d'Indicadors de Salut són instruments únics i de gran potencialitat, que recullen i analitzen a partir de l'evolució de 90 indicadors al llarg dels darrers deu anys, dades de la població empadronada referents a l'estructura poblacional, la salut reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs, la mortalitat i la morbiditat (quantitat de persones afectades per cada malaltia) i l'atenció a nivell hospitalari (hospital d'aguts, sociosanitaris i de salut mental). Aquests informes permeten fer un seguiment dels canvis en l'estat de salut de la població, estudiar els possibles motius, identificar necessitats i desigualtats en salut i, en conseqüència, han de permetre prioritzar i avaluar les polítiques municipals d'intervenció en matèria de salut pública. 

A nivell de la nostra ciutat, les dades mostren que Vilanova i la Geltrú és una ciutat que es troba dins la mitjana de Catalunya. En els darrers 10 anys s'ha incrementat la població prop d'un 25%, amb l'arribada de població immigrada que l'ha rejovenida i ha augmentat els nivells de reproducció. Seguint la tònica catalana, l'edat reproductiva en general ha augmentat, i els dones tenen el primer fill entre els 30 i els 35 anys. També dins la mitjana, la interrupció voluntària de l'embaràs es dóna en un de cada 5 casos. Pel que fa a mortalitat, els accidents càrdiovasculars i els tumors són les principals causes. Val a dir que a VNG hi ha molts habitants de més de 84 anys, una franja d'edat en la què hi ha moltes necessitats, i que l'Ajuntament haurà d'abordar en els propers anys. 

Sistemes d'informació en salut

Memòria de la regidoria de salut pública

La memòria de la regidoria de salut pública és un recull anual d'indicadors econòmics i d'activitat. 

Aquesta memòria vol ser un exercici de transparència que permeti retre comptes a la ciutadania a la què servim.

Consulta la memòria del Servei de Salut Pública 2022

Memòria de la regidoria de salut pública

La salut pública en xifres

La Salut Pública en Xifres és un resum de les intervencions, actuacions i/o serveis realitzats per la Regidoria de Salut Pública durant l'any.

La salut pública en xifres

Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a 4rt d'ESO

La Diputació de Barcelona desenvolupa per als municipis un informe de salut local, que proporciona informació útil com a suport per a la posada en marxa de processos d'elaboració de polítiques de salut local. És per això que es fa necessària la incorporació de dades sobre la percepció de l'estat de salut i dels estils de vida dels ciutadans de la comunitat. Un dels instruments per aconseguir-ho és la realització d'enquestes a una mostra d'aquesta població. En aquest sentit s'ha desenvolupat un qüestionari dirigit al grup d'adolescents de 4t d'ESO que poden ser considerats com “agents sentinelles” a l'hora d'estudiar futures conductes relacionades amb la salut.

Aquest qüestionari ja s'ha passat en diverses ocasions a l'alumnat de Vlanova i la Geltrú. Aquí trobareu els resultats i l'evolució d'aquests.

Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a 4rt d'ESO
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord