Menú

Què faig si m'han multat?

Procediment

Tant si estem d'acord com si no amb la multa hem de respectar els terminis:

Els terminis de l'expedient sancionador comencen en el moment que l'agent ens dóna la denúncia en mà. En cas contrari, no s'inicien fins que la denúncia es notifica al domicili del titular del vehicle.

Ull, que si no es pogués notificar en el domicili, es publicarà al TEU (tauler edictal únic) i es donarà per notificada, començant a comptar els terminis.

A partir de la recepció de la notificació tinc 20 dies naturals per pagar la multa amb un descompte del 50% o bé, per presentar al·legacions.

Ull, si presentem al·legacions, cal saber que perdem el dret al descompte del 50% en el supòsit que aquestes siguin desestimades per l'instructor.

 • Si volem pagar la sanció i només tenim la multa, anirem a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (C. delJardí 3-5 de Vilanova i la Geltrú) per tal que en donin la carta de pagament.
 • Si hem rebut la notificació per correu, aquesta ja porta la carta de pagament amb la denúncia.

Amb la carta de pagament podrem fer efectiva la multa en qualsevol dels bancs referenciats al dors de la carta de pagament.

 • Si volem presentar al·legacions, les haurem de presentar dins del mateix termini de 20 dies al registre de l'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària. En cas que estigui tancada, les podem presentar a l'oficina d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, plaça de la Vila, 8.

Un cop presentades les al·legacions esperarem la resolució.

 • Si la resolució estima les al·legacions, l'expedient quedarà tancat. Si com a conseqüència de la denúncia el vehicle ha estat retirat per la grua municipal i volem reclamar el reintegrament de les taxes de la grua, ho haurem de fer constar expressament a l'escrit d'al·legacions, adjuntant el comprovant de pagament que ens hagin lliurat al dipòsit municipal.
 • Si la resolució desestima les al·legacions, aleshores rebrem novament la carta de pagament sense descompte junta amb la resolució. Tindrem 20 dies per fer el pagament de la multa i 30 dies si volem fer un recurs potestatiu de reposició amb les conseqüències:
 1. No paralitza el procediment, excepte si es presenta un aval.
 2. S'ha de fonamentar en fets o proves diferents de les al·legacions.
 3. Si no es resol en el termini d'1 mes s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir d'aquesta data i durant 6 mesos es pot presentar recurs contenciós administratiu.

Què més hem de saber?

Les infraccions poden ser:

• Lleus: multes de fins a 100 €.
• Greus: multes de 200 € (excepte les del quadre de velocitats).
• Molt greus: multes de 500 € (excepte les del quadre de velocitats, les multes per no identificar conductors, que seran el doble en infraccions d'origen lleus, o el triple en infraccions d'origen greus o molt greus, i les de dur instal·lat inhibidors de radar, que seran de 6.000 €).

Les sancions econòmiques poden anar acompanyades de pèrdua de punts.
El carnet de conduir només es retirarà quan es perdin tots els punts de què disposen els conductors.
Les multes per excés de velocitat poden comportar la retirada de punts; el seu import es determinarà en funció de l'excés.
Multes per no identificar el conductor responsable de la infracció

La Llei de seguretat viària preveu els casos següents per identificar conductor:

• El propietari del vehicle podrà identificar el conductor responsable de la infracció. Només serà obligatori identificar el conductor responsable de la infracció per a les persones jurídiques (empreses, entitats...) quan la denúncia sigui de moviment.
• Si en el cas d'estar obligat a identificar-lo no ho fa, o en tots els casos que s'identifiqui de manera no veraç, el titular del vehicle serà sancionat per la infracció de no identificar el conductor. L'import de la multa es calcula en relació amb l'import de la multa inicial:

 • Si la infracció és lleu, serà el doble de l'import de la multa original (si era una multa de 90 €, la multa per no identificar serà de 180 €).
 • Si la infracció és greu o molt greu, serà el triple de l'import de la multa inicial (si era una multa de 200 €, la multa per no identificar serà de 600 €; si era de 500 €, la multa serà de 1.500 €).

Responsabilitat

 • La persona responsable és l'autor del fet, però tenint en compte els casos següents:
 • La responsabilitat de no usar el casc el passatger es trasllada al conductor del vehicle.
 • Si ni en el moment de la infracció ni posteriorment s'identifica el conductor, el responsable serà la persona que figuri al Registre de Conductors Habituals o, si no n'hi ha, la persona titular del vehicle.
 • En el cas de vehicles de lloguer el responsable serà l'arrendatari.
 • És responsabilitat del propietari d'un vehicle assegurar-se que la persona que conduirà el seu vehicle disposa de permís de conduir. En el cas d'estrangers, que disposi d'autorització que l'habiliti per conduir a Espanya.
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord