Menú

Gossos potencialment perillosos

Els gossos considerats potencialment perillosos a Catalunya són:

1. Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents:

 • Akita inu
 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dog argentí
 • Dog de Bordeus
 • Fila brasileiro
 • Mastí napolità
 • Pit bull terrier
 • Gos de presa canari (o dog canari)
 • Rottweiler
 • Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra)
 • Terrier staffordshire americà (també conegut com a Amstaff. Origen: EUA)
 • Tosa japonès (Tosa inu)

2. Gossos originats pel creuament de races classificades com a potencialment perilloses o amb les mateixes característiques morfológiques, són també considerats GPP:

 • American bully
 • Bulldog Americà
 • Akita americà
 • Alà espanyol
 • Cane Corso
 • Villano de las Encartaciones

 

 

Gossos potencialment perillosos

Sol·licitud d'alta o renovació de llicència de gos potencialment perillós

Sol·licitud d'alta o renovació de la llicència que ha de sol·licitar el titular d'animals potencialment perillosos per a la seva tinença.
Igualment, tota persona que porti per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l'Ajuntament.
La llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos és personal i intransferible.

Es considera gos potencialment perillós aquell que per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tingui capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a béns públics o privats (veure apartat Observacions).

Preu:

- Gestió i tramitació de la llicència 25 euros
- Alta al cens 5 euros (si és adoptat, 3 euros)

Sol·licitud d'alta o renovació de llicència de gos potencialment perillós

Qui el pot demanar?

Persona major d'edat, el propietari de l'animal o qualsevol persona que hagi de conduir per l'espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos, que estigui empadronada a Vilanova i la Geltrú i no estigui incapacitada per proporcionar les cures necessàries a l'animal. Això inclou a tots els membres de la unitat familiar que hagin de portar el gos i també a les persones que els passegen. 

Han de complir, a més, els següents requisits:

- Persones que mai no hagin estat condemnades per delictes d'homicidi, lesions o tortures; delictes contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública; delictes d'associació amb banda armada o narcotràfic.
- Persones que no tinguin sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.

Requeriments

Ser major d'edat, estar empadronat a Vilanova i la Geltrú, i aportar la documentació especificada en el tràmit.

Prèviament l'animal ha d'estar censat (pot tramitar l'alta al cens d'aninals aquí).

Procediments

Cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb la sol·licitud, una fotografia, amb la llibrera del microxip de l'animal i tota la altra documentació requerida (això no serà possible mentre duri l'estat d'arlama degut al COVID-19).

Actualment podeu fer la tramitació en línia al Servei de Tramitació Avançada emplenant la sol·licitud genèrica en línia, adjuntant la sol·licitud específica amb els documents necessaris juntament amb el resguard de pagament.

El número de compte on fer el pagament és el següent del Banc de Sabadell: ES77 0081 0050 1200 0126 7530.
És molt important detallar el nom cognoms DNI de l'interessat i en concepte de què fa la transferència.

 

Temps mitjà de resolució

Aproximadament dos mesos. Termini de validesa: 5 anys

Tràmits relacionats

Sol·licitud llicència gos potencialment perillós 

Autorització conductor de gos potencialment perillós

Observacions

Gossos considerats potencialment perillosos:
a) Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments: akita Inu, terrier staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dogo argentí, dogo de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, stafforshire bull terrier, tosa inu o japonès.
b) Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
c) Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
d) Els que llurs característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març: 
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. 
- Marcat caràcter i gran valor. 
- Pèl curt.
- Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg.
- Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
- Coll ample, musculós i curt.
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat

Documentació necessària

- Original del DNI/NIE.

- Original del Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.

- Fotografia Carnet en color del/la sol·licitant.

- Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil, amb les dades identificatives de l'animal i microxip, amb cobertura de responsabilitat civil de danys a tercers no inferior a 150.253 € per animal.

- Rebut justificatiu del pagament de la totalitat de la pòllissa en vigor.

- En cas de ser el conductor de l'animal, caldrà també l'autorització expressa signada pel propietari de l'animal.

 

Sempre que la llicència estigui vigent, el propietari pot incloure un altre gos potencialment perillós en la mateixa. En aquest cas, el propietari només ha de censar-lo i presentar la següent documentació:

- Carnet de la llicència del primer gos

- Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil, amb les dades identificatives de l'animal i microxip, amb cobertura de responsabilitat civil de danys a tercers no inferior a 150.253 € per animal.

- Rebut justificatiu del pagament de la totalitat de la pòlissa en vigor.

- Certificat capacitat física i aptitud psicològica si ha passat més d'un any de la primera llicència (és vigent durant un any per normativa).

En aquest cas d'inclusió, no cal liquidar la taxa de la llicència.

 

La llicència te una validesa de 5 anys. La renovació de la llicència implica la presentació de tota la documentació i el pagament de la taxa corresponent.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord