Menú

Sistemes d'indicadors de sostenibilitat

El nostre municipi s'ha proposat valorar  la seva realitat amb relació a temes tan cabdals com la utilització dels recursos naturals i l'estat del medi ambient, dos elements essencials per al desenvolupament sostenible. L'aplicació d'un sistema d'indicadors de sosteniblitat permet als ajuntament prioritzar actuacions concretes per avançar en la direcció del desenvolupament sostenible, i alhora, implicar en el procés els actors econòmics i socials que, conjuntament, contribueixen amb les seves activitats i amb els seus hàbits de producció i consum, a crear les condicions en les quals es desenvolupa la vida municipal.
Els indicadors tenen capacitat per orientar positivament la transformació dels municipis i realimentar la presa de decisions en funció de la tendència que els seus valors expressen.

El sistema municipal d'indicadors de sosteniblitat,  permet dibuixar i avaluar el procés d'avenç cap a la Sostenibilitat en els municipis

El Ple de l'ajuntament del 7 de febrer de 2000, es va adherí a la declaració “Cap un Model de Sostenibilitat Local- Indicadors Comuns Europeus-“ (Agreement on the adoption of Towards a Local sustainability Profile-European Common Indicators”, on hi consta el compromís d'introduir indicadors de sostenibilitat local i segons aquest indicadors, establir objectius, fer un bon seguiment del progrés i redactar informes sobre les fites assolides. Un conjunt d'indicadors comuns per a tota Europa, establerts de manera voluntària, podria facilitar la comparació dels canvis produïts a Europa i el progrés cap a la sostenibilitat.

L'Ajuntament elabora un sistema d'indicadors de sostenibilitat com una eina per fer el seguiment del procés d'Agenda 21 Local, i en concret de les actuacions municipals vers una gestió sostenible.

L'Ajuntament disposa d'un sistema d'indicadors de sosteniblitat integrador i adaptat al municipi, el qual es retroalimenta de manera continuada per tal de poder fer un seguiment i una valoració de l'evolució de la qualitat ambiental del municipi. L'aplicació i seguiment d'un sistema d'indicadors de sostenibilitat ha de permetre el traspàs d'informació als sistemes d'indicadors d'àmbit regional (XCPS) i europeu.

El nostre Ajuntament és un dels participants en el projecte europeu d'indicadors de sosteniblitat comuns, impulsat per la Comissió Europea de Medi Ambient, La participació en aquest projecte suposa el compromís d'implantar aquest sistema d'indicadors al municipi. D'altra banda, com a membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles vers la sostenibilitat, també va ser seleccionat per participar durant l'any 2000, en el projecte d'aplicació del sistema d'indicadors de sostenibilitat de la Xarxa. I paral·lelament és membre participant en el projecte de El perfil de la Ciutat,. Indicadors bàsics de qualitat de vida.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord