Menú

Observatori social

Per al desenvolupament d'una estratègia inclusiva de ciutat és indispensable aprofundir en el coneixement de la situació social del municipi que ens permeti una millor resposta pública a les situacions d'exclusió o de risc social de la ciutadania.

L'observatori social és una eina que ens permet treballar en un sistema homogeni de recollida de dades per tal de tenir una visió global de la situació social de la nostra ciutat i disposar d'informacions fiables, contrastades i entenedores. Aquest recull de dades ens permet comprendre, ordenar i mesurar la temperatura social de Vilanova i la Geltrú, i facilitar als professionals públics municipals informació útil i fiable per a una millor atenció al benestar de les persones i una millor gestió dels recursos inclusius.

L'Observatori és un mitjà de treball i una finalitat en sí mateix que ens ajuda a generar línies i estratègies per a polítiques inclusives emmarcades en un context i una realitat constantment canviant i a seguir impulsant un marc comú de millora continuada de les actuacions del municipi contra l'exclusió social mitjançant la incidència i el canvi. La generació d'aquest coneixement és permanent i l'abast de la ciutadania, entitats, docència i qualsevol persona que vulgui conèixer millor la nostra ciutat.

Indicadors Socials

En aquest apartat es mostren alguns informes d'anàlisi sociodemogràfic de la nostra població i el recull de diferents indicadors socials per tal d'aprofundir en el coneixement social i de l'entorn a Vilanova i la Geltrú. La producció, anàlisi i difusió de coneixement sobre la ciutat en clau social i comunitària permet aproximar-nos a conèixer millor les condicions de vida de les persones. Dotar-nos d'una evidència empírica que ens aporti dades de les necessitats socials i de l'avaluació de les nostres actuacions en matèria inclusiva.

Mitjançant l'observació de la realitat social de la població obtenim dades que ens mostren les necessitats socials, evolució i tendències de canvi. Ens cal conèixer en quina mesura està generant impacte l'esforç que, des de l'àmbit social, s'aboca en la lluita contra la pobresa i en la prevenció de l'exclusió social

 

Indicadors Socials

Mapes d'indicadors

 

Aquests informes mostren les característiques sociodemogràfiques i educatives per barris a Vilanova i la Geltrú, amb indicadors que descriuen la tendència demogràfica de la població, els nuclis de convivència, la composició de la població i el nivell d'instrucció. Els indicadors recollits en aquests informes per sí mateixos no mostren el nivell de vulnerabilitat de la població, però considerem que en el seu conjunt sí que mostren la tendència.

Els índexs són mesures relatives que mesuren canvis en el temps i/o l'espai a través d'un conjunt d'indicadors que considerem que ens parlen del mateix. En el cas dels mapes es tracta d'un índex complex perquè es contempla més d'una variable i a l'hora de mesura la vulnerabilitat social hem donat el mateix pes a tots els indicadors, sense ponderar-los.

Mapes d'indicadors

Més dades ...

Reculls de dades sobre temàtiques relacionades amb els processos d'inclusió i d'exclusió

Dades a demanda

Servei a demanda de dades estadístiques, informació i recursos sobre la situació social de la ciutat i els processos d'inclusió i exclusió.

Si necessiteu dades per motius de treball, estudis, projectes, etc., podeu fer-ho a través del TRÀMITsegüent:

Sol·licitud de dades a l'Observatori Social

Podeu contactar amb VNG Inclusió per demanar dades de l'Observatori a través d'aquest TRÀMIT 

Estudis i publicacions

Fonts d'informació estadística

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord