Menú

Inclusió social

Què és l'exclusió social?

Els canvis socials dels darrers anys comporten una intensificació de les desigualtats i provoquen l'emergència de nous riscos d'exclusió social.

Les nostres vides s'han tornat molt més inestables i els moments de ruptura són més traumàtics pels canvis socials que caracteritzen l'actual societat del risc. La societat diposita en les persones la pressió de triar bé les seves opcions, i aquestes corren sempre el risc de no encertar i resultar socialment excloses. Com a conseqüència, ja no podem parlar de situacions d'exclusió social homogènies sinó de diversos processos d'exclusió en els diferents aspectes de la vida de les persones (treball, educació, salut, relacions, ...).

L'exclusió social és, per tant, un procés que pot presentar diverses manifestacions en funció de les experiències, del cicle vital i de les oportunitats de les persones i és, igualment, un procés canviant que afecta o pot afectar un determinat nombre de persones en un continu de possibilitats entre integració i exclusió social.

 

 

 

Què és l'exclusió social?

Com avancem cap a la inclusió social?

 

Davant d'aquestes transformacions, les administracions i el tercer sector han d'adoptar nous enfocaments en les polítiques i en les formes de gestió que permetin assolir una societat més inclusiva. Això passa per la contribució dels diferents sectors de la població com a integrants d'un conjunt social més ampli, delimitats en tres àmbits clau: el mercat de treball i la producció econòmica; les xarxes socials i relacions; i el reconeixement polític de la ciutadania i dels drets associats.

La complexitat inherent als processos d'exclusió social exigeix que les polítiques d'inclusió social introdueixen diferents criteris d'innovació que permetin un abordatge integral i transversal del fenomen de l'exclusió social i la seva resposta pública. Cal entendre i actuar envers l'exclusió social com a situació, risc i procés per poder definir els programes i actuacions públics per tal d'actuar, anticipar-nos i promoure la inclusió social.

En aquest sentit, els programes i estratègies d'inclusió i cohesió social s'han d'emmarcar en un context de construcció d'un nou model social de ciutat que redefineixi aquest benestar local. Els Plans Locals d'Inclusió Social (PLINCS) esdevenen instruments locals per tal de treballar el compromís dels diversos agents del municipi per a la inclusió i la cohesió social.

Com avancem cap a la inclusió social?
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord