Menú

Patrimoni municipal

ATENCIÓ! Termini de presentació d'ofertes: 15/09/22 23:59 h

LOT 1 Parcel·la a rambla de Pep Ventura – plaça dels Bordegassos – carrer del Bages

La parcel·la està qualificada en el planejament derivat del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, en el Pla Parcial del sector del Llimonet II, amb les següents dades:

14.a Edificació residencial plurifamiliar

Usos: PB comercial / PP habitatge

Edificabilitat 1.170,00 m2 de sostre en PB (comercial) i 4.410,00 m2 de sostre en PP (habitatge)

LOT 2 Parcel·la a carrer del Bages – Avinguda de Vilafranca -  carrer del Ball de Bastons

La parcel·la està qualificada en el planejament derivat del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, en el Pla Parcial del sector del Llimonet II, amb les següents dades:

14.a RP Edificació residencial plurifamiliar

Usos: PB comercial / PP habitatge

Edificabilitat 325,87 m2 de sostre en PB (comercial) i 856,58 m2 de sostre en PP (habitatge)

LOT 3 Parcel·la carrer de les Gralles – carrer del Ball de Gitanes – rambla de Pep Ventura

La finca es troba ubicada al Nord de la ciutat, entre la ronda Ibèrica i la carretera C-31.

Està situada a l'extrem d'una illa del sector Llimonet 3, amb façana al carrer de les Gralles, al carrer del Ball de Gitanes i a la rambla de Pep Ventura. Prové del 10% de l'aprofitament urbanístic.

Els seus límits són:

Al davant, amb c. Ball de Gitanes, una façana trencada de 15,39, 1.00 i 22.02 m aproximadament i amb la rambla Pep Ventura, en una façana recta de 19,97 m aproximadament.

Dreta entrant, respecte al carrer Ball de Gitanes, amb la finca RP-3b, en una línia recta de 18,63 metres aproximadament

Esquerra entrant, respecte a la Rambla Pep Ventura, amb el carrer de les Gralles, en una façana recta de 38.37 metres aproximadament.

LOT 4 Parcel·la al carrer d'Antoni M. Alcover, núm. 9

La parcel·la està qualificada en el planejament derivat del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, en el Pla Parcial del sector Solicrup 3.5, parcel·la núm. C.2. amb les següents dades:

14.d Edificació segons paràmetres del PP

Superfície màxima edificable: 72,73%

Usos: PB comercial / PP habitatge

Edificabilitat  2,20m2/sostre x m2/solar: 1.498,09m2 edificables (492,80 m2 comercial – 1.005,29m2/habitatge)

Tots els equipaments, espais i propietats municipals

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a banda dels edificis d'oficines i d'atenció ciutadana dels que segurament en un moment o altre n'haureu fet ús, disposa d'altres equipaments, espais o propietats que consten registrats en un inventari.

El Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, recull en el seu article 100 que els ens locals han de portar un inventari general consolidat dels seus béns.

En aquest apartat podreu consultar l'inventari dels bens immobles (és a dir, tots aquells edificis, naus, solars, terrenys, equipaments... que són de titularitat municipal) o bé l'inventari dels vehicles oficials.

Ambdós inventaris s'actualitzen periòdicament i aquí us en mostrem els darrers:

Inventari general dels béns immobles de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Inventari de vehicles

Per altra banda, si el que us interessa és conèixer l'important llegat patrimonial de Vilanova i la Geltrú i endinsar-vos en els elements realitzats en diferents èpoques i moments històrics (cases històriques o singulars, escultures, museus, personatges...) us convidem a visitar el web del patrimoni cultural de la ciutat.

Tots els equipaments, espais i propietats municipals

Inventari de béns immobles i parc mòbil municipal

  • Inventari de béns immobles

    Inventari de béns immobles

  • Inventari de vehicles municipals

    Inventari de vehicles municipals

Consulta el llegat patrimonial cultural de la ciutat, on la petjada del segle XIX és molt rellevant

Localitza en aquest enllaç les cases històriques, les escultures al carrer, els museus... i coneix els personatges i figures singulars locals.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord