Menú

PEEU - Deutes de pagaments de la hipoteca

Principals requisits

Lloc on viviu: Tenir la residència legal a Catalunya

Tenir deutes hipotecaris:

  • Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència mitjançant un informe social emès pels serveis socials.
  • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual
  • La persona sol·licitant ha d'haver pagat les quotes d'amortització hipotecària durant un període mínim de dotze mesos, comptats des de la signatura del préstec hipotecari fins a la presentació de la sol·licitud.

Documentació que cal presentar

Haureu de presentar la sol·licitud que es troba en aquest enllaç i la documentació següent:

  • DNI/TIE/Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de totes les persones que conviuen amb qui ho sol·licita (unitat de convivènca)
  • Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència 
  • Informe social emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada.
  • L'escriptura del préstec hipotecari sobre l'habitatge o la nota simple del Registre de la Propietat.
  • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

Informació d'aquesta prestació

Per a més informació sobre els requisits demanats, la documentació que s'ha de presentar podeu clicar aquí.

Per presentar la sol·licitud d'ajut

Per accedir al tràmit de presentació de sol·licituds, podeu clicar aquí

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord