Menú

Prevenció d'incendis

Prevenció d'incendis forestals

Per prevenir els incendis, el municipi posa en marxa un seguit de plans i actuacions com són:

  • Pla Municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI)
  • Pla d'Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM)
  • Pla d'Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI)
  • Pla de Prevenció d'incendis forestals en Urbanitzacions (PPU)
  • I també es tenen en compte altres instruments importants com són les ADF's (Agrupacions de Defensa Forestal). 

Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l'art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local i l'art. 66.2, lletres c) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. El suport de la Diputació es concreta en la redacció i revisió dels Plans Territorials i l'aportació econòmica corresponent per dur-los a terme als municipis.

 

 

 

Prevenció d'incendis forestals
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord