Menú

Ocupació de via pública per obres

Ocupació i afectació de la via pública per obres

A tota persona que fa una obra i hagi d'ocupar la via pública, ha de sol·licitar llicència d'ocupació  emplenant totes les dades personals de contacte i  adjuntant la documentació necessària en funció del tipus d'obra:

Un cop concedida la llicència, si l'obra implica reservar un espai d'estacionament o ocupar la via pública amb vehicles o plataformes elevadores,  caldrà:

Sol·licitar amb l'impres  tall de carrer total o parcial i altres ocupacions. la reserva o afectació amb les següents condicions:

  • S'ha de sol·licitar amb un mínim de 72 hores laborables d'antelació.
  • Emplenar totes les caselles especificant el dia i hora concrets

 

Vols saber quins carrers tenen afectacions avui o els propers dies?

 

Ocupació i afectació de la via pública per obres

Sol·licitud per mudança

En cas de necessitar tallar el carrer o ocupar un espai d'estacionament per una mudança, cal emplenar l'imprès d'ocupació de la via pública per tall de carrer total o parcial

Aquest tràmit s'ha de sol·licitar amb un mínim de 72 hores d'antelació, i cal emplenar l'imprès indicant el dia i hora concrets indicant si el sol·licitant farà la senyalització o es demana senyalització per part dels serveis municipals.

El tràmit es pot fer presencialment o on-line i  els tècnics d'ocupació de la  via pública contactaran amb l'interessat per fer-li arribar l'autorització i la liquidació corresponent. 

Sol·licitud per mudança

Com he de tramitar una mudança?

ACCÉS AL TRÀMIT

Llicència d'obres en vorera

Cal sol·licitar llicència per obres en vorera en cas de necessitar rebaixar o modificar  la vorera per accedir a un gual, abonant les taxes corresponents. És condició imprescindible disposar de llicència de gual, o haver-la tramitat.

Per poder efectuar una adaptació de la vorera, aquesta haurà de tenir un mínim de 1,5 metres d'ample.

Cal adjuntar la següent documentació a la llicència per obres en vorera:

  • Indicar el número de llicència de gual
  • Autoliquidació 
  • Fotografies de l'entrada de l'immoble i la vorera a adaptar o rebaixar.
  • Croquis i/o descripció de l'actuació a realitzar.

 

 

Llicència d'obres en vorera

Com he de tramitar la llicència d'obres per rebaix de vorera?

ACCÉS AL TRÀMIT

Sol·licitud de devolució de fiances per obres per import superior a 144,50 €

Una vegada finalitzada una obra per la qual s'ha liquidat una quantitat en concepte de fiança, es pot sol·licitar la devolució de fiança.

Els tècnics del departament d'Espai Públic verificaran la documentació corresponent a la gestió de les runes i l'estat de la vorera i l'entorn de l'obra. Si l'informe és favorable, es procedirà a informar al departament de recaptació per fer l'abonament al compte bancari indicat.

En cas d'obra major, cal tenir concedida la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d'edificis i construccions.

Junt amb la sol·licitud de devolució de fiances, cal aportar:

  • Original de la factura de l'abonament de runes
  • Sol·licitud de transferència bancària  per a pagaments degudament emplenat i segellat pel banc. 
  • Original de la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d'edificis i construccions.

 

Com he de tramitar el retorn de fiança superior a 144,50 €?

ACCÉS AL TRÀMIT

Sol·licitud de devolució de fiances per obres per import superior a 144,50 €
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord