Menú

Unitat de Serveis Municipals

La USM

La Unitat de Serveis Municipals (USM) està estructurada en tres àrees: Brigada Municipal, Senyalització i Neteja Viària (no externalitzada). Cadascuna d'aquestes àrees està composada per diferents grups de treball i oficis que presten diversos serveis de forma diferenciada. Totes les tasques que realitza la USM es coordinen directament des de la regidoria d'Espai Públic, on es fa el filtratge de les peticions, la planificació, el control i el seguiment de les feines autoritzades.

El personal de la USM treballa de forma habitual de dilluns a divendres en torn de matí, però també disposa d'un servei de guàrdia, integrat per sis persones i rotatiu per setmanes, que treballa de forma presencial de dilluns a divendres en torn de tarda fins a les 21 hores, i que en caps de setmana i festius treballa en torn de matí fins les 14 hores. El servei de guàrdia està disponible per atendre urgències en la franja horària no coberta pels torns de matí i tarda.

La USM

La Brigada Municipal

Està integrada per comandaments, fusters, pintors, mecànics, paletes, lampistes i electricistes, conductors i operaris,  que realitzen intervencions diverses, tant a la via pública com en els equipaments municipals que no tenen subcontractat manteniment propi, tals com:

 • Manteniment d'edificis municipals
 • Trasllats de mobiliari entre dependències municipals
 • Manteniment de mobiliari urbà (bancs, fonts, fanals, cartelleres municipals, pilones...)
 • Manteniment de voreres i calçades
 • Manteniment de zones de jocs infantils
 • Manteniment d'espais públics de titularitat municipal (passos sota via, parcs, baranes...)
 • Manteniment d'enllumenat públic (dels sectors que no estan subcontractats a una empresa externa)
 • Manteniment de semàfors
 • Muntatge de col·legis electorals i recepció i gestió del material electoral del nostre partit judicial
 • Muntatges d'infraestructures i quadres elèctrics per activitats organitzades per l'Ajuntament
 • Manteniment de material disponible per activitats (taules, cadires, entarimats, etc)
 • Manteniment dels vehicles de la USM amb taller mecànic propi per a petites reparacions
 • Muntatge de guarniments de carrer per actes institucionals: Carnaval, Festa major i d'altres esdeveniments
 • Muntatge d'enllumenat de nadal

 

A banda d'aquestes tasques genèriques de manteniment de la ciutat i dels equipaments municipals, la Brigada Municipal també realitza muntatges per activitats institucionals i col·labora amb les entitats i el teixit associatiu de la ciutat mitjançant els següents serveis gratuïts:

 • Cessió a entitats de material per activitats, segons disponibilitat
 • Muntatges d'infraestructures, que inclou el transport, i si s'escau, muntatge dels materials cedits
 • Muntatges elèctrics per activitats
 • Col·locació de pancartes d'activitats
 • Transport dels gegants petits de la ciutat per sortides a altres municipis
 • Manteniment i cessió de diferents punts de llum disponibles per activitats a la ciutat
 • Renovació anual de permisos i manteniment de quadres de festes per activitats de gran format

Per sol·licitar la cessió de material de la USM, heu d'emplenar la sol·licitud activitats a la via pública, que trobareu aquí.

Totes aquestes peticions es canalitzen a través de la regidoria a la qual està adscrita l'entitat sol·licitant, que és qui comprova si l'activitat té permís, i si compta amb el suport de l'Ajuntament. És aquesta regidoria responsable de l'entitat qui tramita la petició formal de material a la USM, i qui finalment confirmarà a l'entitat de quin material del sol·licitat pot disposar segons la disponibilitat de la USM.

Senyalització

L'equip de Senyalització està integrat per comandaments, un equip de senyalització vertical i un de senyalització horitzontal. Aquest servei fa manteniment de tot tipus de senyalització pública i executa les noves peticions de senyalització derivades d'altres serveis com el d'Ocupació de Via Pública i Mobilitat que gestionen les autoritzacions corresponents:

 • Col·locació de tanques de talls de carrer
 • Col·locació de plaques provisionals de senyalitzacions excepcionals
 • Instal·lació de bandes sonores i altres tipus de ressalts a la calçada
 • Instal·lació i manteniment de pilones de plàstic
 • Senyalització de reserves d'estacionament i aixecament d'actes del vehicles estacionats a les mateixes
 • Senyalització horitzontal
 • Senyalització vertical
 • Senyalització de Places de Mobilitat Reduïda (PMR)
 • Senyalització informativa
 • Senyalització de càrregues i descàrregues
 • Manteniment de plaques de nom de carrer
Senyalització

Neteja Viària municipal

El servei de recollida i neteja viària del nostre municipi, a data d'avui, està externalitzat, però a la USM resta un petit equip de neteja format per comandaments, oficials i operaris polivalents, que presten serveis diversos:

 • Neteja manual a polígons industrials
 • Recollida de paper per reciclar en les dependències municipals
 • Recollida d'abocaments de residus en determinades zones
 • Desratització a torrents i espais públics, control i seguiment
 • Baixada i pujada programada de pilones de la ciutat
 • Senyalització a parades de bus per desviaments i afectacions al bus urbà i interurbà
 • Trasllats interns de materials diversos de petit volum
 • Transports de material fora de Vilanova (per fires, eleccions)
 • Servei de transport setmanal d'arxius de les diferents regidories de l'Ajuntament a l'Arxiu Municipal.

El futur de la Unitat de Serveis Municipals

Una de les apostes de la Regidoria d'Espai Públic en l'actual legislatura és dignificar la Unitat de Serveis Municipals i potenciar-la per tal que el servei guanyi en qualitat i professionalitat, i donar-li la visibilitat que es mereix a aquest servei bàsic per al nostre Ajuntament que a dia d'avui és un gran desconegut per a gran part de la ciutadania.

Algunes de les iniciatives que ja s'estan posant en marxa per assolir aquest objectiu són:

 • Ampliar la plantilla mitjançant convocatòries de lliure concurrència
 • Regularitzar les feines de superior categoria mitjançant convocatòries de promocions internes
 • Millorar i unificar el vestuari de tota la plantilla
 • Millorar la flota de vehicles mitjançant l'adquisició progressiva de nous elements
 • Millorar el temps de resposta i l'eficàcia, fent una millor planificació i seguiment de les feines
 • Implantació d'Acords Marcs amb proveïdors que subministren material, adequant les compres a la llei de contractació i als principis de transparència
 • Seguiment estricte del compliment de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals

 

Les nostres instal·lacions

La Nau de la USM està situada al carrer del Bages s/n. És un equipament sense atenció al públic i el seu accés està restringit al personal del Servei, personal autoritzat i proveïdors que han de realitzar entregues de comandes o han de realitzar tasques de manteniment.

La coordinació de peticions i tasques a realitzar per la USM es coordina directament des de la Regidoria d'Espai Públic, situada a la tercera planta de la Plaça de la Vila, 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 km
 • 41.22172889696588
 • 1.7259693145751955
 • ciutat
 • 14
 • S
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord