Menú

D'on partim?

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aposta fermament des de fa anys per un model de ciutat inclusiva. Un dels drets fonamentals de tot infant és tenir oportunitats per a gaudir de la vida familiar, el joc i l'oci; el dret a ser nen/nena de ple. És en aquest sentit que, a més d'altres accions, es compta amb una línia de subvencions adreçada a  infants i adolescents amb diversitat funcional per afavorir la seva participació activa en igualtat de condicions tant a les activitats d'estiu com a les extraescolars, i que dóna suport a les entitats que organitzen aquestes activitats.

El setembre de 2021, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla local d'Infància i Adolescència 2020-2024 (PLIA) que recull les línies d'atenció i les accions més rellevants a abordar en matèria d'infància i adolescència des de l'acció municipal.  Una de les accions prioritàries del PLIA  va ser la posada en marxa de la Taula d'infància i adolescència com a eina per al treball coordinat i conjunt per a la protecció, promoció i participació de la infància i l'adolescència del municipi.

La Taula d'Infància i adolescència, que està formada per professionals dels recursos i serveis de la ciutat i per voluntariat d'entitats de diversos àmbits, es va trobar per primera vegada el novembre de 2021 i va estructurar-se en dues grans Comissions: la Comissió de Protecció i la Comissió de Promoció de la Infància i l'adolescència.

En el marc de la Comissió de Promoció, va néixer un grup de treball per crear un catàleg que recull els criteris i les característiques que ha de tenir en compte una activitat de lleure per ser considerada inclusiva.

El grup de treball va iniciar l'anàlisi de la realitat de la ciutat a través de diferents eines[1] i posteriorment es va centrar en la revisió i ampliació d'una llista de verificació. Aquest recurs va ser elaborat per l'Associació Suport, amb la intenció d'incorporar un concepte ampli de diversitat, més enllà de la diversitat funcional i capaç de contemplar qualsevol diversitat  com a  reflex de la nostra societat; és per això que parlem de “diversitats”.

En aquest punt, es va considerar que disposar d'una eina d'autoavaluació dels serveis i de planificació de les activitats que es programen i desenvolupen des de qualsevol agent de la ciutat seria d'utilitat pràctica. Permetria analitzar l'atenció que s'ofereix a les diversitats dels infants i adolescents que hi participen i definir les propostes de millora.

Així, partint del treball previ, es va valorar que ajudaria i fora bo per fer una feina més efectiva, comptar amb suport especialitzat per tal de crear aquesta Eina de planificació per avançar en la inclusió al lleure educatiu elaborada amb el suport de la UdG[2].

Tot aquest recorregut necessari ens condueix a disposar i posar a la vostra disposició l'eina INLLED amb la voluntat que sigui un recurs facilitador de la inclusió per a fer de la ciutat un lloc millor on viure.

____________________________________

[1] Una d'aquestes va ser l'Eina de criteris inclusius, producte fruit del treball de diferents plans d'acció comunitària inclusiva de Catalunya i dinamitzada per El Risell en el marc del recurs tècnic d'espai d'intercanvi de PLACIS de la Diputació de Barcelona. VNGInclusió, part de la comissió de promoció, va facilitar aquesta eina al grup de treball.

[2] El suport s'ha portat a terme par part d'Edgar Iglesias i Pere Soler (Liberi. Grup de recerca en infància, joventut i comunitat) i Gemma Díaz (Grup de recerca en diversitat).

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord