Menú

Normativa d'accessibilitat

El Ple de l'Ajuntament de data 13.03.2017 va acordar la publicació dels criteris legislatius d'accessibilitat. 

Normatives espanyoles

Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel que es regulen les condicions bàsiques d'accesibilitat i no discriminació per l'accés i utilització dels mitjans de transport per persones amb discapacitat.

Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, pel que s'aproves les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accesibilitat i no discriminació per l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

 

Normatives catalanes

Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord