Menú

La ITE: Inspecció tècnica de l'edifici

Vetllar pel bon estat i la conservació d'edificis residencials i habitatges

 

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

El marc normatiu per al desplegament de la ITE és el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació  dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.


La finalitat de les ITE és establir un sistema de control periòdic sobre l'estat dels edificis d'habitatges que permet detectar situacions de risc greu en els edificis.

Vetllar pel bon estat i la conservació d'edificis residencials i habitatges

Què és la ITE?

La inspecció tècnica  dels edificis d'habitatges (ITE) és l'acció d'examinar l'edifici que duen a terme els professionals tècnics competents a qui els ha estat encarregada per la propietat de l'immoble, i que dóna lloc a l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges.El capítol 2 del Decret 67/2015 regula els criteris per a realitzar la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges, les tipologies de qualificació de deficiències i també les obligacions de la propietat posteriors a la recepció de l'informe d'inspecció.

Qui està obligat a fer la ITE del seu edifici?

S'han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria els edificis plurifamiliars i també els unifamiliars. En el cas d'unifamiliars, se n'exceptuen aquells en què la seva construcció principal estigui separada a 1,5 metres o més de la via pública o finques adjacents (art. 3 del Decret 67/2015).
L'obligació de sotmetre els edificis d'habitatges a la inspecció tècnica correspon als propietaris/es. El cost econòmic de la inspecció va a càrrec de les persones obligades que hauran de contractar directament un tècnic/a competent.

Què és el Certificat d'Aptitud?

Amb l'informe del resultat de l'inspecció tècnica de l'edifici, l'administració competent expedirà un Certificat d'Aptitud, segons es regula al Capítol 3 del Decret 67/2015, que lliurarà directament a la propietat de l'edifici.
El resultat d'aquest certificat podrà ser:

 • APTE, si l'edifici no presenta deficiències o amb deficiències lleus (vigència 10 anys)
 • APTE PROVISIONAL, si l'edifici presenta deficiències importants (vigència 6 anys)
 • APTE CAUTELARMENT, si l'edifici presenta deficiències greus o molt greus, si amb les mesures cautelars executades s'han resolt provisionalment les situacions de risc (vigència 3 anys)

Quin és el termini per fer la ITE?

Com a norma general, tots els edificis han de passar la ITE abans que compleixin els 45 anys d'antiguitat, amb les excepcions següents:

Edificis plurifamiliars:

 • amb antiguitat entre 1951 i 1960:  Fins al 31 de desembre de 2015
 • amb antiguitat entre 1961 i 1971: Fins al 31 de desembre de 2016
 • amb antiguitat a partir de 1971: l'any que compleixi 45 anys d'antiguitat.

Edificis unifamiliars:

 • amb antiguitat anterior a 1900: Fins al 31 de desembre de 2016
 • amb antiguitat entre 1901 i 1930:  Fins al 31 de desembre de 2017
 • amb antiguitat entre 1931 i 1950: Fins al 31 de desembre de 2018
 • amb antiguitat entre 1951 i 1960: Fins al 31 de desembre de 2019
 • amb antiguitat entre 1961 i 1975: Fins al 31 de desembre de 2020
 • amb antiguitat a partir de 1975: l'any que compleixi 45 anys d'antiguitat.

Els habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d'habitabilitat vigent en el moment d'assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l'obligació de passar la ITE fins la data en què caduqui aquesta cèdula.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord