Menú

Programa 5. Ajuts en l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació

Termini: s'iniciarà l'1 de gener de 2024 i finalitzarà el 30 de juny de 2024, inclòs.

Per qualsevol dubte o qüestió, us podeu adreçar a l'OTR de Vilanova i la Geltrú o podeu enviar un correu electrònic a rehabilitacio_habitatge@vilanova.cat

L'objecte d'aquest programa és l'impuls a la implantació i la generalització del Llibre d'edifici existent per a la rehabilitació, mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d'honoraris professionals per la seva emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis.

Són subvencions destinades a les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges construïts abans de l'any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l'edifici o el projecte de rehabilitació.

El llibre de l'edifici és l'estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l'edifici i proporciona a la propietat les instruccions d'ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l'edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Els fons Next Generation EU subvencionen aquest treball de diagnosi als propietaris que manifestin voluntat de dur a terme obres de rehabilitació.

Destinataris: 

 • comunitats de propietaris i
 • propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars.

Requisits:

Cliqueu aquí per tenir més informació sobre aquest programa.

Línies de finançament i avantatges fiscals

Els departaments d'Economia i Hisenda i Drets Socials, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), l'Institut Català de Finances (ICF), Avalis de Catalunya SGR i deu entitats del sector financer han formalitzat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament d'obres de rehabilitació energètica residencial a comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors.

Les entitats financeres i l'ICF posaran en marxa una línia de préstecs principalment per a comunitats de propietaris, però també per a particulars i agents rehabilitadors que realitzin inversions que comportin una millora de l'eficiència energètica i de la sostenibilitat dels immobles, d'acord amb els criteris marcats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en el marc del programa Next Generation. L'objectiu és avançar la inversió total necessària per fer les obres, inclòs l'import de l'ajut que es cobrirà amb recursos procedents dels fons europeus.

Les entitats que s'han adherit a la signatura del conveni són:

 • ARQUIA BANCA,
 • Bankinter, BBVA,
 • Banc de Sabadell,
 • Banc Santander,
 • CaixaBank,
 • Caixa d'Enginyers,
 • Deutsche Bank,
 • Ibercaja i
 • UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris).

Característiques dels préstecs

Segons el conveni, els préstecs concedits, que s'ajustaran en funció del tipus de destinatari, serviran per finançar els projectes que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya consideri elegibles i podran cobrir fins al 100% de la inversió realitzada (inclòs l'IVA). Aquesta quantitat inclourà la subvenció concedida per l'AHC, la qual es destinarà a l'amortització anticipada del préstec que s'aplicarà íntegrament a rebaixar la quota a pagar sense alterar el termini del préstec formalitzat.

En el cas de les comunitats de propietaris, per exemple, els préstecs tindran un tipus fix que no superarà el 5,25% anual a un termini de 10 anys d'amortització. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins arribar als 15 anys.

Per als particulars el tipus d'interès serà d'un màxim del 4% fins a 7 anys, termini que també es pot ampliar arribant als 15 anys en funció de les garanties.

Finalment en el cas dels agents rehabilitadors, el finançament serà a un tipus màxim del 5% per a un període de 10 anys. Aquests destinataris també podran comptar amb un aval d'Avalis que els permetrà allargar el préstec fins a 15 anys i obtenir una rebaixa en el tipus d'interès de l'1,50% si la societat de garantia recíproca garanteix el préstec per un màxim de 12 anys.

A més, cal recordar que la inversió que facin les persones propietàries en el marc d'aquests programes serà desgravable en la declaració de la renda i les subvencions rebudes no tributaran com ingrés a efectes IRPF.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord