Menú

Participació en Ordenances i Reglaments

Consultes públiques segons la llei 39/2015

La llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC),impulsa formes de participació de la ciutadania en les fases prèvies a l'aprovació de normes i reglaments municipals. En concret, en el seu article 133, la llei defineix en quins supòsits cal desenvolupar els tràmits de consulta, audiència i informació públiques.

La llei defineix que amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de reglament, s'ha de realitzar una consulta pública a través del portal web de l'Administració competent, en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per a la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

També específica que sense prejudici d'aquesta consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti drets i interessos legítims de les persones, l'Administració competent ha de publicar el text al portal web i donar audiència als ciutadans per recollir la seva opinió.

Consultes públiques segons la llei 39/2015

CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS

El Ple de l'Ajuntament del mes de novembre de 2019 va aprovar el REGLAMENT DE LES CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS que després de tots els tràmits d'audiència pública, exposició i al·legacions ha estat aprovat i publicat definitivament al Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) en data 19 de febrer de 2020. 

Les cartes de serveis són “un document públic a través dels quals les administracions informen als seus usuaris i a la ciutadania en general dels serveis que presten i dels compromisos de qualitat que assumeixen respecte d'aquests serveis; per tant, són documents que formalitzen el que els usuaris poden esperar dels serveis públics i asseguren l'efectivitat dels seus drets, així com la millora dels serveis que reben”.

Durant diversos mesos, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'ha treballat d'acord amb l'article 69 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i ara publiquem el reglament al web municipal, per tal que la ciutadania pugui fer-ne les propostes o suggeriments que consideri adients amb l'objectiu de millorar-lo i adequar-lo al màxim a les necessitats i prioritats de la ciutadania.

Us animem doncs a que el llegiu.

Properament s'aprovaran les primeres cartes de serveis municipals que podreu consultar en un nou apartat d'aquest mateix web. Us en informarem oportunament !

CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord