Menú

Accedir a un HPO - habitatge de protecció oficial

Les característiques i requisits dels habitatges amb protecció oficial (HPO) es regulen per la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, pels reglaments que la despleguin i pels plans d'habitatge vigents. Un habitatge esdevé de protecció oficial a través d'un acte administratiu dictat pel departament de la Generaltat competent, que el cualifica com a protegit per un determinat termini d'anys.

Els habitatges amb protecció oficial es poden destinar a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús, i hi ha diferents tipologies, segons els preus màxims de venda i els ingressos màxims dels destinataris i el període de vinculació al règim de protecció.

T'INTERESSA SABER:

  • Per poder accedir a un HPO cal inscriure's prèviament al Registre de sol·licitant d'habitatges amb protecció oficial (RSHPO).
  • Els habitatges amb protecció oficial s'han de destinar a residència habitual. En cap cas no es poden destinar a segona residència o a altres usos. Es considera que un habitatge no es destina a domicili habitual i permanent si els titulars de l'obligació estan tres mesos seguits a l'any sense ocupar-lo i no hi ha una causa que ho justifiqui. L'incompliment d'aquesta condició pot comportar l'acció expropiatòria per part de l'administració.
  • Els HPO no es poden rellogar o llogar parcialment, llevat que siguin destinats a l'allotjament de col·lectius vulnerables que necessiten una tutela especial. 
  • La desqualificació només és possible, en sòls no qualificats urbanísticament per a ésser destinats a protecció oficial, per raons d'interès públic vinculades a les necessitats de l'habitatge, prèviament justificades i aprovades pel departament competent en matèria d'habitatge, i pot comportar el reintegrament previ dels ajuts percebuts i amb els interessos legals que corresponguin.
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord