Menú

El Pla Local d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú

Què és un Pla Local d'Habitatge?

Es tracta d'un document tècnic que, partint de l'anàlisi de la situació de l'habitatge a Vilanova i la Geltrú i de les condicions de context socioeconòmic, urbanístic i d'organització municipal, defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local en matèria d'habitatge, amb l'objecte de fomentar l'assoliment del dret de la ciutadania a gaudir d'un habitatge digne en condicions assequibles.

El Pla Local d'Habitatge es desenvolupa en 3 fases: anàlisi, una diagnosi  i un pla d'acció. 

Fase 1: Anàlisi

  1. Les persones: quanta gent serem al municipi d'aquí a 6 anys?, quines problemàtiques existeixen en relació a l'habitatge?, quant habitatge assequible necessitem?
  2. El parc d'habitatges: com són els edificis i els habitatges?, en quines condicions de conservació, accessibilitat i ús estan?, quins són els principals entorns amb necessitats de rehabilitació? Tenim habitatge buit, infrahabitatge, habitatges sobreocupats?
  3. El mercat d'habitatge: quina és la situació del mercat immobiliari?, hi ha conflictes d'interessos entre el mercat immobiliari i les necessitats de la població?
  4. El planejament urbanístic: quines oportunitats ens ofereix el planejament per generar habitatge assequible?, el planejament afecta negativament a la conservació dels edificis existents? N'impedeix la millora?
  5. Els recursos i iniciatives existents: que s'està fent per millorar les condicions dels habitatges?, i per facilitar el pagament del lloguer, la hipoteca i els subministraments?, i per generar habitatge assequible? I per evitar que hi hagi habitatges buits? Què es pot millorar?

Fase 2: Diagnosi

Identificació de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats en relació a la situació de l'habitatge a Vilanova i la Geltrú.

Fase 3: Pla d'acció
Definició dels objectius, estratègies i actuacions concretes a desenvolupar els propers 6 anys per donar resposta a les necessitats detectades.

Pla Local d'Habitatge
Pla Local d'Habitatge
Pla Local d'Habitatge
Pla Local d'Habitatge

Pla Local de l'Habitatge 2023-2028. Documents de consulta

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord